Swissmed: wzrost przychodów z komercyjnych świadczeń szpitalnych

0
162

Grupa Swissmed zanotowała od kwietnia do grudnia 2020 roku wzrost przychodów, który był wynikiem wzrostu liczby komercyjnych świadczeń, głównie szpitalnych. W roku 2021 planowany jest dalszy rozwój tego segmentu usług, który będzie systematycznie wzbogacany o nowe procedury.

Za 3 kwartały roku 2020 (od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020, rok obrachunkowy Swissmed rozpoczyna się od 1 kwietnia) przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Swissmed wyniosły 22.317 tys. zł. i  były wyższe o 17,5 procenta  od przychodów zanotowanych rok wcześniej (wówczas miały wartość 18 996 tys. zł).

Spółka uzasadnia poprawę wyników finansowych konsekwentnym realizowaniem polityki zwiększania przychodów z usług komercyjnych poprzez poszerzanie oferty zabiegowej dla klientów FFS (fee for service).

Przychody z prywatnych procedur medycznych – w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrachunkowego (czyli okresu od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019) wzrosły o 21, procenta.

Udział przychodów z usług świadczonych pacjentom komercyjnym w ogólnych przychodach wyniósł 85,6 procenta, natomiast udział świadczeń finansowanych przez NFZ – 9,4 procenta.

Czytaj także: Sektor prywatny wspiera rozwój kadr medycznych>>>

Udział przychodów ze świadczeń realizowanych w ramach lecznictwa zamkniętego w przychodach ze wszystkich realizowanych świadczeń wyniósł 86,6 procenta, natomiast przychodów realizowanych w ramach lecznictwa otwartego – 13,4 procenta.

Średnia cena procedury wykonywanej w ramach lecznictwa otwartego wyniosła 231 zł (rok wcześniej – 189 zł), w ramach lecznictwa zamkniętego – 7 632 zł (rok wcześniej –  6 128 zł).

Za 3 kwartały 2020 roku Grupa Swissmed zanotowała także stratę w wysokości 3 072 tys. zł. Rok wcześniej strata wyniosła 6 936 tys. zł.

Plany rozwoju Grupy Swissmed dotyczą zwiększania przychodów z obecnie wykonywanych zabiegów komercyjnych, poszerzania oferty zabiegowej o nowe zakresy i procedury dla klientów FFS oraz rozwoju przychodów z segmentu B2B poprzez współpracę z firmami abonamentowymi i pośrednikami oraz zwiększanie realizacji zabiegów dla firm ubezpieczeniowych.

Spółka planuje we współpracy z podmiotami zewnętrznymi wprowadzić szereg działań poszerzających kanały dystrybucji oraz zwiększających sprzedaż usług obejmujących rozwój prywatnych procedur szpitalnych, prywatnej diagnostyki endoskopowej i okulistyki laserowej. Oferta usług zostanie poszerzona o zabiegi w zakresie urologii oraz chirurgii onkologicznej.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44 szpital. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii.

Pobierz raport Pracodawców Medycyny Prywatnej i firmy Deloitte „Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem”>>>