Swissmed: wzrost przychodów z leczenia szpitalnego

0
431

Grupa Swissmed zanotowała w I kwartale 2017 roku, obejmującym okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017, wzrost przychodów osiąganych z tytułu świadczenia usług lecznictwa zamkniętego o 33,2 procenta.

Jednocześnie zanotowano spadek przychodów (o 2,3 procenta) w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016, w zakresie świadczeń lecznictwa otwartego.

W I kwartale 2017 wzrósł także poziom przychodów Grupy Swissmed uzyskanych z usług świadczonych na rzecz pacjentów komercyjnych, o 6,5 procenta w porównaniu do przychodów z I kwartału roku 2016.

W I kwartale 2017 roku Swissmed zanotował też wzrost przychodów pochodzących z usług świadczonych na rzecz pacjentów finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Całe przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Swissmed za I kwartał 2017 roku, obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku, miały wartość 9 852 tys. zł. Zanotowano także stratę w wysokości 615 tysięcy zł.

Przychody te były o 9,8 procenta wyższe niż rok wcześniej. Za I kwartał roku 2016, trwający od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016, uzyskano 8 977 tys. zł.  W tym okresie również zanotowano stratę, która wyniosła 646 tys. zł.

Swissmed prowadzi szpital wielospecjalistyczny przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku oraz przychodnie przyszpitalne, a także trzy przychodnie zlokalizowane w Gdańsku, Gdyni i w Pruszczu Gdańskim.

W przychodniach Swissmed wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu radiologii, kardiologii, okulistyki i konsultacje lekarskie w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, w tym między innymi interny, chirurgii, laryngologii, medycyny pracy, ginekologii, ortopedii i urologii.

Znaczna większość usług medycznych oferowanych przez Swissmed jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grupa Kapitałowa Swissmed obejmuje spółki: Swissmed Centrum Zdrowia, Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., Swissmed Development Gdańsk Sp. z.o.o., Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o., Swissmed Opieka Sp. z o.o., Swissmed GP Sp. z o.o. oraz Fundację Promedicine.