Swissmed: wzrost przychodów ze świadczeń komercyjnych

0
506

W III kwartale roku 2017 (w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017) Grupa Swissmed osiągnęła przychody w wysokości 29 002 tys. zł, czyli więcej o 7,2 procenta niż rok wcześniej. Wzrost dotyczył głównie przychodów ze świadczeń komercyjnych.

Przychody z usług świadczonych pacjentom prywatnym wzrosły o 11,6 procenta w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016.

Główny wpływ na osiągnięte wyniki miały przychody zrealizowane przez spółkę Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., a także przychody zrealizowane w zakresie prywatnych zabiegów chirurgicznych oraz w przychodni endoskopowej i okulistyki laserowej w ramach spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Przychody ze świadczeń oferowanych w ramach lecznictwa otwartego, w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2016, były wyższe o 1,4 procenta, przy jednoczesnym wzroście liczby usług wykonanych na rzecz pacjentów. Zdecydowany wzrost odnotowano natomiast w lecznictwie zamkniętym, gdzie dynamika przychodów wyniosła 21,3 procenta za sprawą znacznego wzrostu procedur medycznych.

Grupa Swissmed wygenerowała w III kwartale 2017 pozytywny wynik na sprzedaży brutto w wysokości 2.312 tys. zł, a rentowność sprzedaży brutto wyniosła 8 procent, wynik EBITDA uplasował się na poziomie 2.412 tys. zł, a rentowność EBITDA wyniosła 8 procent. Wartości te prezentują się na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W kolejnych  miesiącach spółki z Grupy Swissmed zapowiadają kontynuację procesu rozwoju prowadzonej działalności operacyjnej. Działania te obejmować będą rozwój usług w placówkach ambulatoryjnych, w szczególności związane z Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora polegające na zapewnieniu całodobowej opieki i rehabilitacji osobom starszym, pacjentom po hospitalizacji lub leczeniu operacyjnym, które ze względu na stan zdrowia lub stopień niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym. Rozwijane także będą rentowne usługi szpitalne i ambulatoryjne.

Swissmed prowadzi szpital wielospecjalistyczny przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku. Poza tym posiada poradnie przyszpitalne, a także trzy przychodnie zlokalizowane w Gdańsku, Gdyni i w Pruszczu Gdańskim.

W przychodniach Swissmed wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu radiologii, kardiologii, okulistyki i konsultacje lekarskie w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, w tym między innymi interny, chirurgii, laryngologii, medycyny pracy, ginekologii, ortopedii i urologii.