Swissmed: zmiany w kontrakcie z NFZ

0
834


Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zawarł aneksy do umów z pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. W wyniku aneksu zmieniła się wartość kontraktu spółki z FNZ.

Zwiększeniu uległa wartość kontraktu Swissmed Centrum Zdrowia dotycząca leczenia szpitalnego. Obecnie wynosi ona 22.444.845,61 zł i uległa zwiększeniu o 465.701,91 zł.

Zmniejszeniu uległa natomiast wartość kontraktu dotycząca wykonywania badań tomografii komputerowej. Było to wynikiem cesji umowy dotyczącej diagnostycznych świadczeń kosztochłonnych na rzecz spółki Lux Med Diagnostyka sp. z o.o. Cesja ta nastąpiła od IV kwartału 2012 roku. Wartość umowy spółki Swissmed Centrum Zdrowia na świadczenia diagnostyczne kosztochłonne wynosi obecnie 910.178,60 zł i uległa zmniejszeniu o 271.458,90 zł.

Dokonanie cesji stanowi realizację postanowień zawartego w sierpniu 2012 roku porozumienia dotyczących wydzielenia i sprzedaży przez Swissmed Centrum Zdrowia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej pracownię diagnostyki obrazowej w gdańskim szpitalu Swissmed. Za zrealizowanie tej transakcji Lux Med zobowiązał się zapłacić na rzecz Swissmedu 3,5 mln zł.