Synapsa i Syntonia: nowe centrum medyczne

0
807

NZOZ-y Synapsa i Syntonia z Kielc zainwestowały wspólnie w nowy budynek centrum medycznego. Placówka posiada pomieszczenia o powierzchni tysiąc mkw. Nowa przychodnia rozpocznie działalność prawdopodobnie w lipcu 2012.

Część środków na inwestycję pochodziła z dofinansowania unijnego w ramach wsparcie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. NZOZ Synapsa otrzymała z tego źródła 460 tysięcy zł. dofinansowania na budowę i wyposażenie centrum.

W nowej placówce będą świadczone usługi w zakresie neurologii i psychiatrii, dla dorosłych i dzieci, w tym dla dzieci z autyzmem. Będzie można tutaj wykonać badania EEG i EMG oraz skorzystać z zabiegów medycyny chińskiej. Na parterze będą się mieściły radnie, na pierwszym piętrze oddział dzienny i sala rehabilitacyjno-gimnastyczna. Część usług będzie finansowana z NFZ, część będzie komercyjna.

Dotychczas NZOZ-y Synapsa i Syntonia funkcjonowały przy ulicy Niskiej w Kielcach. Placówka ta w dalszym ciągu będzie działać, będzie się koncentrować na prowadzeniu badań klinicznych.

NZOZ Synapsa działa od 1993 roku. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2012 rok wynosi 191 646,58  zł i obejmuje świadczenia w zakresie neurologii oraz ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego, zwłaszcza chorób zwyrodnieniowych (choroba Parkinsona,  Alzhaimera), stwardnienia rozsianego, padaczki, bólów głowy i kręgosłupa. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz z Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Chorobę Parkinsona.

NZOZ Syntonia funkcjonuje od roku 1999. Kontrakt NZOZ-u z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2012 ma wartość 363 712 zł i finansuje opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień (świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży, świadczenia dla osób z autyzmem lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju). NZOZ prowadzi też psychoterapię indywidualną, grupową, terapię rodzin oraz małżeństw.