Szefowie Grupy Nowy Szpital Menedżerami Roku w Ochronie Zdrowia

0
817


Szefowie Grupy Nowy Szpital: Marcin Szulwiński, prezes zarządu, oraz Adam Roślewski,  przewodniczący rady nadzorczej, zostali Menedżerami Roku w Ochronie Zdrowia 2013 w kategorii – placówki niepubliczne.

Konkurs organizował Menedżer Zdrowia. W uzasadnieniu wyróżnienia dla przedstawicieli Grupy Nowy Szpital wskazano, że zostało ono przyznane za zbudowanie największej w Polsce grupy szpitali łączącej z powodzeniem misję, jaką jest dostarczanie usług medycznych i sukces ekonomiczny.

Grupa Nowy Szpital to prywatny podmiot na rynku usług medycznych realizujący zadania publiczne. Jest to wspólny projekt dwóch menedżerów ochrony zdrowia: Adama Roślewskiego i Marcina Szulwińskiego, którzy zaczęli projekt od pomysłu, w zasadzie bez kapitału i ten pomysł przekuli w sukces. Obecnie działania Grupy przyczyniają się do poprawy sytuacji ekonomicznej placówek medycznych, które dzięki temu mogą świadczyć jakościowo lepsze usługi. Grupa zarządza aż 13 placówkami w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim małopolskim. Opieką szpitalną w ramach grupy objętych jest 650 tysięcy osób. W latach 2008-2012 wartość inwestycji w szpitalach Grupy przekroczyła 83 mln. złotych. Jednocześnie Grup a Nowy Szpital systematycznie powiększała swój udział w rynku usług publicznych. Dowodem na to jest wzrost kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia- w 2008 wynosił 118,4 mln zł. a w 2012 r. już ponad 235 mln zł. Zarządzający Grupą wykorzystują efekt skali – na przykład dzięki wspólnemu dla wszystkich placówek działowi kadr i płac zaoszczędzili 1,5 mln zł. Prowadzenie zakupów grupowych pozwoliły zaoszczędzić 6 mln złotych. Grupa Nowy Szpital pokazuje, jak ważne miejsce w systemie ochrony zdrowia odgrywają nieduże placówki i jak dobrze mogą one służyć lokalnym społecznościom. Grupa Nowy Szpital osiąga dodatni wynik finansowy a zyski inwestuje w dalszy rozwój.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali: Lidia Anna Kodłubańska, dyrektor Szpitala św. Wincentego w Gdyni oraz Renata Jażdż-Zaleska, prezes Zarządu ze Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju.

W kategorii działalności charytatywnej również wyróżniono prywatną placówkę. Nagrodę otrzymała Iwona Bielecka z Kliniki „Okulus” z Bielska-Białej.