Szkolenia na temat odpowiedzialności biznesu

0
1244


Pracodawcy RP w ramach projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu” realizują szkolenia z zakresu CSR. Szkolenia są certyfikowane i bezpłatne. Odbywają się za pomocą specjalnie zaprojektowanej platformy e-learningowej, dzięki czemu każdy pracownik może je odbyć bez wychodzenia z biura.

Szkolenia stanowią dobrą okazję do podniesienia wiedzy pracowników oraz zbudowania solidnego fundamentu do dalszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Każda firma może zgłosić do szkolenia dowolną liczbę pracowników. Wartość rynkowa szkolenia dla jednej osoby wynosi 78 zł. Szkolenie jest dofinansowane ze środków unijnych.

Szkolenie organizowane przez Pracodawców RP wyróżnia branżowość – każda z firm, która zdecyduje się na przeszkolenie swoich pracowników, ma do wyboru sześć branż. Dzięki temu proces edukacyjny oraz prezentowane dobre praktyki poruszają problematykę konkretnej gałęzi biznesu. W szkoleniu uczestniczyć mogą zarówno osoby, które miały wcześniej kontakt z CSR, jak i pracownicy nieposiadający wiedzy z tego zakresu. Szkolenie trwa maksymalnie 2 godziny. Po pozytywnym zaliczeniu testu każdy pracownik ma możliwość wygenerowania certyfikatu uczestnictwa.

Podczas szkolenia uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi w jaki sposób polskie i zagraniczne firmy realizują politykę CSR, jakie narzędzia pomagają we wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, jakie standardy i certyfikaty korzystnie wpływają na realizację polityki CSR firmy, jakie jkorzyści dla firmy i pracowników niesie odpowiedzialne prowadzenie biznesu oraz co odróżnia PR od CSR.

Szkolenie skierowane jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 22 518 87 44 i 22 518 87 42 lub pod adresem e-mailowym: m.cieslak@pracodawcyrp.pl oraz k.rozicka@pracodawcyrp.pl.