Szkolenia pielęgniarek i położnych w formie zdalnej

0
107

15 maja 2021 roku weszło życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Zgodnie z rozporządzeniem szkolenie takie będzie mogło odbywać się w formie zdalnej.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną w formie instruktażu, w którym przedstawia się szczegółową procedurę przetoczenia krwi lub jej składników, z podaniem dokładnego przebiegu zabiegu.

Rozporządzenie określa, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pozwalających na przesyłanie obrazu i dźwięku oraz umożliwiających dwukie- runkową łączność w czasie rzeczywistym między uczestnikami szkolenia i wykładowcą.
W rozporządzeniu ustalono, co obejmuje część teoretyczna i część praktyczna szkolenia.
Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 14 maja 2021 roku (poz. 902).