Szkolenie dla koordynatorów inwestycji i innowacji

0
808

Pracodawcy RP oraz firma Collect Consulting organizuje szkolenie pod tytułem „Wsparcie innowacyjnych projektów – kluczowe czynniki sukcesu”. Szkolenie jest bezpłatne dla członków Pracodawców RP.

Szkolenie skierowane jest głównie do kierowników i koordynatorów projektów, osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w obszarach nowych inwestycji i innowacji, dyrektorów jednostek odpowiedzialnych za rozwój i pozyskiwanie zewnętrznego dofinansowania.

Szkolenie odbędzie się 12 czerwca 2012 roku, w godzinach 9:30 – 15:30 w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej 7 w Warszawie.

Informacje na temat szkolenia i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Pracodawców RP.

http://www.pracodawcyrp.pl/zapowiedzi/art,93,szkolenie-dla-czlonkow-pracodawcow-rp-wsparcie-innowacyjnych-projektow-kluczowe-czynniki-sukcesu.html