Szkolenie: eIDAS – obowiązek i szansa dla podmiotów realizujących zadania publiczne

0
192

6 kwietnia 2016 roku odbędzie się szkolenie dotyczące zabezpieczenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w świetle wchodzących w życie w lipcu 2016 roku przepisów unijnych dotyczących transakcji elektronicznych, które zastąpią wszystkie krajowe ustawy o podpisach elektronicznych i usługach zaufania.

Szkolenie pod nazwą: „eIDAS- obowiązek i szansa dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Zabezpieczanie dokumentacji medycznej, przyszłość recept i zaświadczeń” przeznaczone jest dla przedstawicieli sektora medycznego.

Zabezpieczenie przetwarzanej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej jest jednym z warunków prawnych.

Dotychczasowe przepisy wymuszały w wielu miejscach stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego – nowe rozporządzenie Unii Europejskiej wchodzące w życie 1 lipca 2016 daje nowe możliwości i znaczące ułatwienia w zakresie identyfikacji oraz zabezpieczania dokumentacji medycznej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (w skrócie eIDAS) uchylające dyrektywę 1999/93/WE weszło w życie na jesieni 2014 roku, lecz jego powszechne stosowanie będzie wprowadzane etapami w latach 2016 -2018.

W roku 2016 zastąpi ono całkowicie istniejącą dyrektywę, na bazie której działa polska ustawa o podpisie elektronicznym. Rozporządzenie eIDAS stosowane jest bezpośrednio, tzn. nie wymaga szczegółowej implementacji w prawie polskim, ale wymaga dostosowania prawa krajowego.

Rozporządzenie eIDAS ma znacznie szersze zastosowanie niż podpis elektroniczny- określa mechanizmy powszechnego na terenie całej UE użycia elektronicznej identyfikacji oraz wprowadza usługi zaufania stanowiące mechanizm zabezpieczenia różnego rodzaju transakcji elektronicznych.

Podczas warsztatu zostaną szczegółowo omówione mechanizmy wprowadzane rozporządzeniem eIDAS a także możliwości ich zastosowania.
 

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie
http://cpi.com.pl/imprezy/2016/eidasm/index.php


Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu można skorzystać z 10-procentowego rabatu na udział w wydarzeniu:
http://cpi.com.pl/imprezy/2016/eidasm/formularz_pr10.php


Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Promocji Informatyki.