Szkolenie „Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia”

0
966


Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego do 20 lutego 2013 roku prowadzi rekrutację na szkolenie specjalistyczne „Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia”.  Szkolenie ma celu wyposażenie menedżerów ochrony zdrowia w konieczną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze metod i technik menedżerskich przydatnych w trudnym okresie zmiany i niepełnego finansowania.

Szkolenie umożliwia zapoznanie się z narzędziami twardymi niezbędnymi w controllingu finansowym i operacyjnym oraz identyfikowaniu optymalnych źródeł finansowania i zasad współpracy z giełdą, inwestorem strategicznym, partnerem PPP, bankiem lub inną tego typu instytucją finansową. W programie nie braknie również elementów nakierowanych na doskonalenie umiejętności miękkich, takich jak: rozwiązywanie sporów, identyfikacja i doskonalenie kultury organizacyjnej.

Wykładowcy zaproszeni do programu szkoleniowego Uczelni Łazarskiego z pomocą partnerów  ze związku Pracodawców RP i Pracodawców Medycyny Prywatnej stanowią eksperci branżowi o niekwestionowanej pozycji. Są wśród nich prezesi i członkowie zarządów prestiżowych spółek medycznych i podmiotów wspierających sektor ochrony zdrowia, twórcy nowych koncepcji rynkowych, eksperci dziedzinowi, a także menedżerowie projektów, których efekty poznały tysiące i miliony pacjentów. Wiedzę ogólną z zakresu zarządzania przekazują opierając się o konkretne techniki menedżerskie, zweryfikowane własnym doświadczeniem zawodowym. Prócz umiejętności twardych, istotną część studiów poświęcona jest doskonaleniu umiejętności miękkich w obszarze relacji interpersonalnych. Całość poparta jest warsztatami i konwersatoriami, dzięki którym uczestnicy studiów dzielą się między sobą wypracowanymi także przez siebie najlepszymi praktykami i obserwacjami. To unikalna i autorska propozycja edukacyjna.

Szkolenie stanowi również odpowiednik jednego z modułów specjalistycznych w programie MBA w ochronie zdrowia

Więcej informacji: http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/szkolenia/metody-i-techniki-menedzerskie-w-jednostkach-ochrony-zdrowia/