Szkolenie na temat wyrównywania szans

0
1280


Ministerstw Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszają na regionalne spotkanie konferencyjno – szkoleniowe, którego celem jest upowszechnienie idei wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz promowanie alternatywnych strategii w miejscu pracy, pozwalających na godzenie ról zawodowych i rodzinnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obejmuje dwudniowe bezpłatne spotkania konferencyjno-szkoleniowe. Ich celem jest zwiększenie wiedzy na temat różnorodnych form zatrudnienia, ułatwiających godzenie ról (np. telepraca, job-sharing, elastyczny czas pracy, wynagrodzenie zadaniowe etc.) oraz opłacalności ich wprowadzania przez pracodawców, a także uświadomienie pracownikom korzyści płynących z wdrożenia takich rozwiązań.

Konferencje i szkolenia adresowane są do przedstawicieli Instytucji Rynku Pracy (pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, przedstawicieli organizacji pracodawców i organizacji pracowników).Wskazane jest, aby uczestnikami szkoleń byli pracownicy współpracujący z wiodącymi podmiotami gospodarczymi  (np. pośrednicy pracy lub pracownicy uczestniczący w partnerstwie lokalnym na rzecz rozwoju), w tym przedstawiciele organizacji pracodawców i organizacji pracowników.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 sierpnia w Hotelu Lord przy Alei Krakowskiej.
Szczegółowe informacje o projekcie, w tym program konferencji i szkoleń, formularze zgłoszenia udziału, harmonogram oraz lokalizacje spotkań w każdym województwie znajdują się na stronie  www.psdb.com.pl/godzenie_rol