Szpital Bonifratrów w Katowicach Liderem Zmian w Ochronie Zdrowia

0
948


Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach został nominowany w konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia w kategorii „zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów”. Uznanie zyskał projekt „Tutaj rodzi się zaufanie – projekt kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej nad matką i dzieckiem.”

Komisja Ekspercka wyłaniała w ramach konkursu w każdej kategorii 3 projekty nominowane do nagrody, spośród których wybrano laureatów.

Wyróżnienie w kategorii zarządzania bezpieczeństwem pacjentów wyróżniony został SP ZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, w kategorii zarządzanie finansami – Szpital Kliniczny Nr 5 ŚUM w Katowicach, w kategorii zarządzanie infrastrukturą – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, a w kategorii zarządzanie kapitałem ludzkim – Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Organizatorem konkursu „Liderzy zmian w ochronie zdrowia” – edycja 2012 byli: „Wolters Kluwer Polska” Spółka z o.o. oraz warszawska Uczelnia Łazarskiego.

Specjalną nagrodę kapituły za całokształt działalności otrzymało Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy.

Konkurs kierowany był do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną, a jego celem było promowanie najwyższych standardów zarządzania, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim.

Szpital Bonifratrów z Katowic prowadzi 7 oddziałów szpitalnych (anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy, wewnętrzny oraz gastroenterologii). Prowadzi też Dział Diagnostyki Obrazowej i Bonifraterski Ośrodek Zdrowia. Szpital oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Kontrakt placówki z Funduszem na rok 2013 ma wartość 35 546 015,25 zł.

Katowicka placówka to jeden z czterech bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi i w Piaskach-Marysinie. Zakon Bonifratrów prowadzi w Europie kilkadziesiąt placówek medycznych, których tradycje sięgają XVII wieku.