Szpital EuroMediCare dołączył do placówek stosujących OKK

0
839

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu dołączył do grona placówek stosujących Okołooperacyjną Kartę Kontrolną Wcześniej OKK wdrożyły już należące do Grupy EMC Instytut Medyczny: Szpital św.Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital św.Rocha w Ozimku oraz Szpital św.Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

Kartę wykorzystuje obecnie ponad 40 szpitali w Polsce, a inicjatywę wspiera również: Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Towarzystwo Chirurgów Polskich.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna jest elementem inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) „Bezpieczna chirurgia ratuje życie”, która ma ograniczyć liczbę komplikacji i zgonów operowanych pacjentów.

Wspierając zespoły zabiegowe w ograniczeniu liczby takich zdarzeń, WHO po konsultacjach z lekarzami chirurgii i anestezjologii, pielęgniarkami anestezjologicznymi i operacyjnymi oraz przedstawicielami pacjentów, opracowało Okołooperacyjną Kartę Kontrolną , która może być stosowana na każdej sali operacyjnej na całym świecie. Karta jest dostępna na stronie: http://www.cmj.org.pl/who/okk.pdf

OKK jest narzędziem służącym do wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa oraz promowania skutecznej komunikacji i dobrej współpracy w multidyscyplinarnym zespole.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna nie jest elementem polityki regulacyjnej ani ustawowej, lecz narzędziem, służącym klinicystom i innym profesjonalistom medycznym, zaangażowanym w poprawę bezpieczeństwa w celu ograniczenia możliwych do uniknięcia zgonów i powikłań.

Karta została zaadaptowana do specyfiki środowiska chirurgii w Polsce przez Ośrodek Współpracy z WHO w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Pełna lista szpitali stosujących Okołooperacyjną Kartę Kontrolną znajduje się na http://www.cmj.org.pl/who/okk/instytucje_stosujace_okk.php