Szpital Geriatryczny EMC w Katowicach z dofinansowaniem UE na dom opieki dla seniorów

0
1054

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, który należy do Grupy EMC Szpitale, znalazł się  w gronie podmiotów, które skorzystają z  ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na prowadzenie  „Dziennego domu opieki medycznej” dla osób powyżej 65 roku życia. Wartość przewidzianego na dwa lata projektu wynosi ponad 1 milion zł.

Ponad 96 procent tej kwoty pochodzić będzie z Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia w ramach V Osi priorytetowej” Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój.  Resztę stanowi wkład własny katowickiej jednostki EMC.

– Bardzo się cieszę, że będziemy mogli rozszerzyć ofertę usług dla starszych osób o dzienny dom opieki. Moim zdaniem jest to dobra forma zapewnienia opieki medycznej seniorom po pobycie w szpitalu – powiedział Jarosław Derejczyk, dyrektor Szpitala Geriatrycznego.

Projekt dziennych domów opieki  medycznej  zakłada zapewnienie kontynuacji opieki medycznej dla seniorów po hospitalizacji w ramach dziennych pobytów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest skrócenie pobytu chorego w szpitalu i ograniczenie stresu związanego z hospitalizacją. Projekt wspiera również rodzinne więzi pomiędzy chorymi a opiekunami, które są nadwyrężane w trakcie typowych pobytów szpitalnych. 

W trakcie dziennych pobytów w Szpitalu Geriatrycznym pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, psychologiczną, rehabilitację oraz wsparcie innych specjalistów. Celem pobytu będzie przygotowanie pacjentów do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych lub pomoc w przygotowaniu pacjenta do dalszego korzystania z instytucjonalnej formy opieki.

Szpital Geriatryczny uruchomi projekt w maju 2016 roku, ale pierwsze trzy miesiące przeznaczone będą na adaptację istniejącej infrastruktury do potrzeb projektu. Przyjęcie pierwszych pacjentów zaplanowane jest w sierpniu 2016 roku.

Pod koniec 2015 roku działające przy Szpitalu Geriatrycznym EMC Centrum Fizjoterapii zostało wyposażone w ponad trzydzieści nowych urządzeń do rehabilitacji o łącznej wartości 1,4 mln zł. Zakup sprzętu pochodził ze środków EMC oraz dotacji przyznanej przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W Centrum Fizjoterapii oprócz specjalistycznej rehabilitacji geriatrycznej jest możliwa także rehabilitacja kardiologiczna, neurologiczna, ortopedyczna oraz rehabilitacja osób dbających o utrzymanie aktywności  fizycznej.

Centrum Fizjoterapii jest prowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe działające przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach.

Katowicka jednostka należy do Grupy EMC Szpitale, która prowadzi 10 Szpitali i 19 przychodni na terenie całego kraju. Ponad 89 procent przychodów spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Realizując usługi w ramach systemu publicznego, EMC buduje przyjazny kompleksowy model leczenia, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta – od lekarza POZ, poprzez porady specjalistyczne, pełną diagnostykę, leczenie szpitalne, do opieki nad ludźmi starszymi w wyspecjalizowanych ośrodkach lub warunkach domowych.

Grupa EMC Szpitale jest partnerem dla samorządów w całej Polsce. Obecnie szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.