Szpital Lux Med szpitalem bez bólu

0
877


Szpital Lux Med otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich oraz Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym.

Certyfikat „Szpital bez bólu” jest potwierdzeniem stosowania najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego. Przed przystąpieniem do certyfikacji Szpital musiał spełnić szereg kryteriów, takich jak: informowanie pacjenta o możliwościach uśmierzania bólu pooperacyjnego, monitorowanie działań niepożądanych zastosowanego leczenia, pomiar natężenia bólu, prowadzenie dokumentacji dotyczące pomiaru bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu i uczestnictwo personelu medycznego w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu.

– To znaczące wyróżnienie dla Szpitala, potwierdzające jakość i wysokie standardy opieki nad pacjentem. Jednocześnie jest to nagroda dla całego personelu za codzienne zaangażowanie i pracę – powiedział  Dariusz Kuś, dyrektor Szpitala Lux Med.

Grupa Lux Med intensywnie rozwija się na rynku usług wysokospecjalistycznych. W ramach Grupy, oprócz wieloprofilowego Szpitala Lux Med, działa także Endoterapia, które prowadzi czołowe ośrodki endoskopowe w Polsce. W Bełchatowie pacjenci mogą skorzystać z usług z zakresu chirurgii jednego dnia w placówce MegaMed.

Grupa Lux Med to największa prywatna firma medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Opieka ambulatoryjna świadczona jest w 114 centrach medycznych własnych i przyzakładowych. Pacjenci na terenie całego kraju mają do dyspozycji m.in. 48 placówek Lux Med  i 24 centra medyczne Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”. Z Grupą współpracuje około 1500 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad 1 200 000 pacjentów.

W ramach Grupy Lux Med działają także spółki: Lux Med Diagnostyka i Tabita – ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.
Grupa prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB. Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej grupy medycznej Bupa.