Szpital Polski Sztum inwestuje w lądowisko

0
807

Szpital Polski Sztum, prowadzony przez spółkę Szpitale Polskie S.A. , inwestuje w lądowisko dla śmigłowców ratownictwa medycznego. W związku z tym ogłoszony został przetarg na wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

Nadzór będzie dotyczył budowy lądowiska wraz z infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Postępowanie prowadzone jest w związku z przewidywanym ubieganiem się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Szpital w Sztumie jest dzierżawiony przez Szpitale Polskie od samorządu powiatowego od  2009 roku. Umowa zawarta została na 15 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat.

Spółka Szpitale Polskie prowadzi także szpital w Drawsku Pomorskim oraz Szpital Św. Elżbiety w Katowicach. Spółka prowadziła także szpital w Połczynie Zdroju, ale w lipcu 2014 roku umowa zawarta w tej sprawie ze starostwem powiatowym w Świdwinie została rozwiązana.