Szpital w Łańcucie szuka partnera inwestycyjnego

0
1125


Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o. planuje rozbudowę szpitala i w tym celu poszukuje partnera inwestycyjnego. Koszt inwestycji jest szacowany na 50 mln zł. Samorząd powiatowy będący udziałowcem spółki prowadzącej placówkę zakłada utworzenie spółki celowej z udziałem inwestora strategicznego.

Zadaniem  spółki będzie budowa szpitala zabiegowego, w którym będą funkcjonowały oddziały: chirurgiczny, urazowo-ortopedyczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, pediatryczny, intensywnej terapii oraz blok operacyjny, a także będzie prowadzona dodatkowa działalność (nie będąca konkurencyjną w stosunku do działalności szpitala).

Oddziały powstaną w nowo wybudowanym obiekcie na działce należącej do Centrum Medycznego w Łańcucie przy ulicy Paderewskiego, która zostanie wniesiona aportem do spółki celowej.

Szpital w Łańcucie jest prowadzony przez spółkę z udziałem powiatu od roku 2009. Placówka obejmuje opieką około 78 tysięcy osób z terenu powiatu łańcuckiego. Oprócz szpitala z oddziałami: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologii i położnictwa, neonatologii, dziecięcym, psychiatrii dla dzieci i młodzieży, kardiologii, geriatrii, neurologii, udarowym, rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej, zakaźnym z pododdziałem hepatologicznym Centrum Medyczne świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, długoterminowej opieki stacjonarnej w zakładach opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym, opieki paliatywno-hospicyjnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji zabiegowej, programów zdrowotnych, programów terapeutycznych-lekowych, pomocy doraźnej, medycyny pracy, transportu sanitarnego oraz diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Kontrakt placówki z NFZ na rok 2012 ma wartość 44 808 342,33 zł.