Szpitale bez akredytacji też otrzymają większy ryczałt

0
235

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zgodnie z którym szpitale działające w sieci otrzymają wyższy ryczałt mimo że nie odnowiły certyfikatu akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dotyczy to szpitali, w przypadku których ważność certyfikatu wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem danego okresu planowania, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji.

Warunkiem zastosowania odpowiedniego współczynnika korygującego wartość ryczałtu systemu zabezpieczenia w danym okresie planowania będzie przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, nie później niż do końca drugiego miesiąca okresu planowania, certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego posiadanych profili systemu zabezpieczenia, którego ważność wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres, nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego, nie została zakończona procedura oceniająca.

Ze względu na potrzebę pilnego wprowadzenia tych rozwiązań planuje się wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Konsultacje w sprawie projektu trwają do 20 czerwca 2018 roku.