Szpitale EMC wdrożyły Okołooperacyjną Kartę Kontrolną

0
955

Szpitale należące do spółki EMC: Szpital św.Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital św.Rocha w Ozimku oraz Szpital św.Jerzego w Kamieniu Pomorskim dołączyły do grona placówek stosujących Okołooperacyjną Kartę Kontrolną (OKK). Kartę wykorzystuje obecnie 26 szpitali w Polsce.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna jest elementem inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) „Bezpieczna chirurgia ratuje życie”, która ma ograniczyć liczbę komplikacji i zgonów operowanych pacjentów. Inicjatywę tą wspiera również Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Towarzystwo Chirurgów Polskich.

OKK jest narzędziem służącym do wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa oraz promowania skutecznej komunikacji i dobrej współpracy w multidyscyplinarnym zespole. Okołooperacyjna Karta Kontrolna nie jest elementem polityki regulacyjnej ani ustawowej, lecz narzędziem, służącym klinicystom i innym profesjonalistom medycznym, zaangażowanym w poprawę bezpieczeństwa w celu ograniczenia możliwych do uniknięcia zgonów i powikłań. Karta została zaadaptowana do specyfiki środowiska chirurgii w Polsce przez Ośrodek Współpracy z WHO w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna może być stosowana na każdej sali operacyjnej na całym świecie. Karta jest dostępna na stronie: http://www.cmj.org.pl/who/okk.pdf