Szpitale Polskie inwestują w SOR w Sztumie

0
1051

Spółka Szpitale Polskie inwestuje w rozbudowę szpitala w Sztumie. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dotyczące wykonania projektu budynku wielofunkcyjnego przy szpitalnym oddziale ratunkowym tej placówki. W ramach inwestycji powstanie zaplecze dla zespołów ratunkowych działających w ramach SOR wraz z trzema garażami dla karetek pogotowia ratunkowego.

Postępowanie prowadzone jest w związku z przewidywanym ubieganiem się przez spółkę o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej dotyczącej budynku 2-kondygnacyjnego, zadaszonej rampy wjazdowej umożliwiającej przejazd karetek pogotowia ratunkowego z poziomu szpitalnego oddziału ratunkowego na poziom garaży i projektowanego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych. Prace mają także objąć łącznik projektowanego budynku z budynkiem głównym z pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi dla kadry kierowniczej SOR i Pogotowia Ratunkowego (ordynator, oddziałowa).  Wybrany podmiot będzie także uzyskiwał pozwolenie na budowę oraz świadczył nadzór autorski w toku realizacji inwestycji.

W ramach tej inwestycji w maju 2015 spółka ogłaszała przetarg na projekt lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego.

Szpital w Sztumie jest dzierżawiony przez Szpitale Polskie od samorządu powiatowego od  2009 roku. Umowa zawarta została na 15 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat.

Spółka Szpitale Polskie prowadzi także szpital w Drawsku Pomorskim oraz Szpital Św. Elżbiety w Katowicach. Spółka prowadziła także szpital w Połczynie Zdroju, ale w lipcu 2014 roku umowa zawarta w tej sprawie ze starostwem powiatowym w Świdwinie została rozwiązana.