Szpitale Polskie przejęły Szpital Św. Elżbiety w Katowicach

0
980


Spółka Szpitale Polskie S.A. przejęła prowadzenie Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach. Szpital do końca grudnia 2012 roku był prowadzony przez samorząd miasta, który dzierżawił budynki od Zakonu Elżbietanek.

Na podstawie uchwały Rady Miasta w Katowicach pod koniec grudnia 2012 roku nastąpiło zaprzestanie działalności przez szpital, nadzorowany przez miasto, i rozpoczęto procedurę likwidacyjną, która zakończyła się 28 lutego 2012 roku. Zgodnie z umową zawartą z samorządem, Zakon Św. Elżbiety wskazał podmiot, który wybrał do prowadzenia placówki, czyli spółkę Szpitale Polskie S.A.

Szpital Św. Elżbiety prowadzi dwa oddziały – chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych, a także pracownię diagnostyki laboratoryjnej, pracownię RTG oraz endoskopii. Kontrakt placówki zawarty z NFZ na rok 2013 ma wartość 6 993 214,70 zł.

Spółka Szpitale Polskie S.A. prowadzi oprócz placówki w Katowicach także szpitale w Sztumie i Połczynie Zdroju. Prowadzi też inwestycję w Rudzie Śląskiej, związaną z budową Centrum Medyczno-Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego wraz z kompleksem apartamentów „Bez Barier”. Spółka oferuje również usługi w zakresie restrukturyzacji placówek, pozyskiwanie dla nich funduszy, przygotowanie planów naprawczych i audytów szpitali, outsourcingu dyżurów lekarskich. Prezesem spółki jest Tomasz Górski, przewodniczącym Rady Nadzorczej – Paweł Buszman. Założycielem spółki są Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.