Szpitale Polskie: samorząd może przejąć szpital w Połczynie

0
789


Zarząd powiatu świdwińskiego rozważa ponowne przejęcie przez samorząd szpitala w Połczynie Zdroju. W roku 2010 placówkę wydzierżawiła spółka Szpitale Polskie, jednak obecnie ma ona problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań.

Rada powiatu wyraziła zgodę na powołanie spółki samorządowej, która w razie takiej konieczności będzie mogła prowadzić placówkę. Zarząd powiatu po raz kolejny odroczył termin płatności zaległych należności przez Szpitale Polskie. Obecnie spółka musi zapłacić czynsz należny powiatowi z tytułu dzierżawy oraz wpłacić środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powiat kilkakrotnie już wyznaczał ostateczne terminy zapłaty zobowiązań. Ostatni z nich minął 31 stycznia 2014 roku. Spółka w tym dniu zapłaciła jednak tylko część zobowiązań, na przykład trzy z sześciu zaległych rat czynszu czy pieniądze „pożyczone” z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Spółka ma także zobowiązania wobec dostawców, na przykład leków czy materiałów laboratoryjnych, co wpływa negatywnie na działalność placówki.

Szpitale Polskie prowadzą także szpitale w Sztumie i Drawsku. Na początku 2013 roku spółka przejęła prowadzenie Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach.

Zarząd spółki Szpitale Polskie tworzą Tomasz Górski i Krzysztof Kiciński. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Paweł Buszman, twórca spółki Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, udziałowca Szpitali Polskich.