Szpitale w Nakle i Szubinie z certyfikatami ISO

0
1140

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie otrzymał certyfikat potwierdzający, że w placówce zostały wdrożone i działają procedury zgodne z normą ISO 9001:2008. Jest to już siódma placówka w Grupie Nowy Szpital posiadającą taki certyfikat.

Wcześniej uzyskały go Nowy Szpital w Świeciu, Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą, Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie, Nowy Szpital w Świebodzinie. W roku 2012 certyfikację w pełnym zakresie przeszedł również Nowy Szpital we Wschowie. W zakresie ratownictwa medycznego system zarządzania jakością został wdrożony (i potwierdzony certyfikatami) we wszystkich jednostkach Grupy Nowy Szpital. Szpitale, które otrzymały certyfikat w latach ubiegłych, w końcówce tego roku przechodzą recertyfikację systemu, czyli poddają się auditowi wykonywanemu przez podmiot zewnętrzny.

Z perspektywy trzech lat pracy na rzecz wdrożenia i utrzymania systemu jakości z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że było warto – ocenia Joanna Pachnicz, zastępca dyrektora ds. operacyjnych Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą. – ISO dało nam spojrzenie jakościowe na wiele aspektów prowadzonej przez nas działalności medycznej i niemedycznej. Uporządkowaliśmy dokumentację. W końcu jest ona spójna, czytelna oraz prawidłowo i rzetelnie prowadzona. Wewnętrzne audity jakości pozwalają na wzajemne uczenie się i doskonalenie zachodzących procesów poprzez wymianę informacji i wzajemne podglądanie wzorców. Prowadzenie badania zadowolenia pacjentów poprzez ankietowanie dają nam obraz ich oczekiwań i potrzeb. Pracownicy w systemie ISO zauważyli ład oraz usystematyzowanie działań i zachowań. Celem nie jest sam certyfikat zawieszony na ścianie, tylko skorzystanie z istniejących mechanizmów i rozwiązam, jakie wynikają z normy.

Grupa Nowy Szpital prowadzi sieć niepublicznych szpitali, głównie powiatowych. Pod marką Nowy Szpital działają: szpital w Kostrzynie, NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, NZOZ Nowy Szpital w Świeciu, NZOZ Nowy Szpital we Wschowie, NZOZ Nowy Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie, NZOZ w Świebodzinie, NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, zespół szpitali w Krośnie i Gubinie oraz Nowy Szpital w Szprotawie, a także Nowy Szpital w Wąbrzeźnie.