Szpitale w strategii Lux Med

0
1034


Lux Med obecnie nie będzie realizować inwestycji związanej z budową własnego szpitala. Grupa bierze pod uwagę dalsze przejęcia podmiotów medycznych, w tym skomercjalizowanych placówek szpitalnych.

– Widzimy duże szanse rozwoju szpitalnictwa w Polsce.  Spośród różnych form zaistnienia na tym rynku, obecnie raczej skoncentrujemy się na udziale w procesie prywatyzacji. Chcemy działać jako inwestor i operator. Wejście na rynek usług szpitalnych właśnie poprzez prywatyzację umożliwi nam szybszy rozwój w tym obszarze, co przyniesie wymierne korzyści naszym pacjentom – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy Lux Med.

Lux Med kilkakrotnie zapowiadał inwestycję związaną z budową nowego szpitala. Plany zakładały początkowo placówkę na 100 łóżek, kolejne koncepcje dotyczyły mniejszej liczby miejsc. Branych było pod uwagę kilka lokalizacji w Warszawie, ostatnia znajdowała się na Mokotowie przy ulicy Postępu. W roku 2010 koszt budowy szpitala wraz z zakupem działki szacowany był na 100 mln zł. Ostatecznie plany te zostały odłożone. Natomiast w listopadzie 2010 roku Lux Med otworzył Szpital Chirurgii Jednego Dnia na warszawskim Ursynowie. Placówka dysponuje 11 miejscami, koszt jej budowy wyniósł 20 mln zł.

Strategia Lux Med przewiduje większa aktywność na  rynku szpitalnym, ale także umacnianie pozycji w opiece ambulatoryjnej. Zakłada się  rozwój placówek w mniejszych  miastach oraz coraz szersze wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań.

Grupa Lux Med obejmuje opieką ponad milion pacjentów, prowadzi blisko 100 placówek (w tym przyzakładowe), współpracuje z ponad 1500 placówkami partnerskimi. Prowadzi ośrodki endoskopowe oraz oferuje usługi opiekuńcze i diagnostykę. W  rok 2011 osiągnęła około 700 mln zł przychodu.