Szwajcarska spółka Ratikon inwestuje w Serenity

0
1081

Szwajcarska spółka Ratikon AG odkupiła od prezesa zarządu Piotra Nalepy 210 mln sztuk akcji Serenity SA., stanowiących 50,41 procent kapitału zakładowego. Nowy udziałowiec chce pozyskać inwestora strategicznego dla spółki i rozwijać jej działalność, m.in. w zakresie usług opiekuńczych.

Gdy uda się nam pozyskać odpowiedniego inwestora strategicznego rozważymy przeprowadzenie reverse splitu, polegającego na łączeniu akcji spółki – informuje Dr. Dieter W. Neupert, przedstawiciel Ratikon AG. – Pozwoli to na zmniejszenie udziału kosztów transakcyjnych i rozliczeniowych w wartości transakcji – tłumaczy Neupert.
Według informacji plany większościowego akcjonariusza będą zbieżne z fundamentalnymi założeniami spółki. Głównym jego celem jest zwiększenie tempa realizacji kluczowych inwestycji – czyli budowy dwóch domów spokojnej starości, na Pomorzu oraz pod Warszawą. Ratikon bierze również pod uwagę przejmowanie już istniejących placówek zajmujących się opieką osób starszych.

– Akcje Serenity nabył szwajcarski inwestor finansowy Ratikon AG, który ma doświadczenie finansowe w branży medycznej – informuje Piotr Nalepa, prezes zarządu Serenity SA. W perspektywie od 6 do 12 miesięcy zachodnia spółka planuje znaleźć również inwestora strategicznego. W tym okresie nie zamierza prowadzić żadnych zmian w stanie posiadania Serenity – dodaje prezes zarządu Piotr Nalepa.

Z oświadczenia nowego inwestora wynika, że utrzyma on obecny zarząd gdańskiej spółki. Realizowana będzie przy tym pierwotna strategia Serenity. Spółka rozwijać będzie rehabilitacyjną część działalności i świadczeń medycznych. W planach jest również jak najszybsze uruchomienie pierwszego domu opieki dla seniorów.

Spółka Serenity działa w bardzo perspektywicznej branży, szczególnie w Polsce, gdzie ten obszar jest praktycznie niezagospodarowany. Nowoczesne centra wypoczynkowo – mieszkaniowe zrewolucjonizują dotychczasowy rynek polskich domów opieki. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać w realizacji tej strategii nasze doświadczenie – twierdzi Dr. Dieter W. Neupert.

Celem zwiększenia sprawności działania, optymalizacji podatkowej oraz przejrzystości struktury Serenity utworzyła spółki córki, pomiędzy które podzieliła dwa profile swojej działalności. Serenity Rehabilitacja zajmuje się tworzeniem oraz rozwijaniem centrów rehabilitacji, natomiast Serenity Nieruchomości jest odpowiedzialna za całokształt zagadnień związanych z pozyskiwaniem nieruchomości, wyborem nowych lokalizacji pod kolejne placówki a także budową nowych ośrodków w ramach sieci domów seniora.