EMC bada dzieci w ramach akcji #17milionów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.10.2018

EMC Instytut Medyczny jest partnerem medycznym akcji #17milionów. W jej ramach przeprowadzane są bezpłatne badania RTG stawów biodrowych u dzieci w wieku od 2 do 18 lat, cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce.

Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą zgłaszać się na badania na stronie internetowej akcji 17 milionów. Akcja trwa do końca października 2018.

Badania wykonywane są w szpitalach Grupy EMC w Ząbkowicach Śląskich, Świebodzicach, Kwidzynie, Ozimku, Kamieniu Pomorskim, Kowarach, Piasecznie i Lubinie.

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół przewlekłych zaburzeń neurologicznych, wynikający z trwałego uszkodzenia mózgu, który obejmuje zaburzenia ruchu i postawy. Najczęstsze problemy, które towarzyszą dziecięcemu porażeniu mózgowemu, to słaba koordynacja, sztywność mięśni (tzw. spastyczność) oraz kłopoty z połykaniem i mówieniem. Mózgowe porażenie dziecięce występuje u około 2 na 1000 urodzonych dzieci. Osoby z MPD wymagają stałej opieki i rehabilitacji przez całe życie.

Na świecie jest ponad 17 milionów ludzi dotkniętych tą niepełnosprawnością i od tej liczby pochodzi nazwa akcji. W Polsce 40 procent dzieci dotkniętych MPD zagrożonych jest neurogennym zwichnięciem stawów biodrowych. Dlatego głównym celem tegorocznej kampanii jest zainicjowanie działań mających na celu utworzenie w Polsce Krajowego Programu Profilaktyki Neurogennego Zwichnięcia Stawów Biodrowych u dzieci dotkniętych MPD.

Organizatorem akcji jest Fundacja Kolorowy Świat.

EMC prowadzi w całym kraju 10 Szpitali i 26 przychodni. Szpitale świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Przeczytaj teraz