UKRAIŃSKI PRACOWNIK NA POLSKIM RYNKU PRACY. BADANIA PROFILAKTYCZNE/ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАЦІВНИК НА ПОЛЬСЬКОМУ РИНКУ ПРАЦІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.05.2023

Partner Pracodawców Medycyny Prywatnej – Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi, przy wsparciu WHO, przygotował projekt: „Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy. Badania profilaktyczne/ Український працівник на польському ринку праці. Профілактичні огляди”.

Jak wiadomo, w myśl obowiązujących przepisów w Polsce, każdy pracownik (również ten pochodzący z innego kraju) ma obowiązek poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom profilaktycznym, a pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Z obserwacji lekarzy prowadzących profilaktyczne badania lekarskie pracowników z Ukrainy wynika, że często doświadczają oni problemów zdrowotnych, które można skutecznie leczyć. Jest to prawdopodobnie spowodowane niewystarczającą opieką medyczną w kraju, z którego pochodzą, oraz trwającą w Ukrainie wojną, która znacznie pogorszyła dostęp do usług medycznych.

Niewątpliwie poważnym problemem związanym z przeprowadzaniem badań profilaktycznych pracowników jest bariera językowa. Często nowo przybyli obywatele Ukrainy nie znają języka polskiego, a personel medyczny, w tym lekarze, z kolei nie komunikuje się po ukraińsku. Utrudnia to nie tylko proces diagnostyczny, ale także wydawanie odpowiednich zaleceń lekarskich. Ukraińscy pacjenci nie rozumieją, co powinni robić, aby poprawić swój stan zdrowia, często nie są świadomi, że niektóre choroby można leczyć, aby zapobiec ich progresji. Często też nie wiedzą, jaki jest cel badań profilaktycznych pracowników i z czego wynika ich zakres. Przy okazji warto zauważyć, że specjaliści medycyny pracy są nierzadko jedynymi lekarzami, z którymi mają kontakt osoby pochodzące z Ukrainy.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi, na prośbę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podjął się wsparcia pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy. Efektem wspólnych działań jest projekt: „Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy. Badania profilaktyczne/ Український працівник на польському ринку праці. Профілактичні огляди”.

W ramach niego przygotowano podstawowe informacje w języku ukraińskim na temat opieki profilaktycznej nad pracownikami w Polsce. Pakiet materiałów obejmuje m.in. krótkie filmy oraz broszurę opisujące zasady obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników na polskim rynku pracy. Przygotowano także materiały na temat profilaktyki najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych (nadciśnienia tętniczego i cukrzycy) oraz szczepień ochronnych rekomendowanych osobom pracującym. Ponadto dla lekarzy i ich ukraińskich pacjentów stworzono kwestionariusze w języku ukraińskim, mające na celu możliwość zebrania wiarygodnego wywiadu, a także pakiet najczęściej wydawanych pacjentom zaleceń medycznych.

Wszystkie opracowane w ramach projektu materiały zostały umieszczone na stronie internetowej IMP w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy do rozpowszechnienia tej informacji wśród osób zainteresowanych!

Przeczytaj teraz

Nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.01.2023

25 stycznia 2023 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań lekarskich pracowników. Wprowadza ono zmiany wynikające między innymi z faktu, że część określeń oraz instytucji, o których była mowa w dotychczasowych przepisach, obecnie już nie istnieje.

Chodzi między innymi o określenie grup inwalidów (obecnie funkcjonuje pojęcie – niezdolny do pracy), jednostek badawczo-rozwojowych (obecnie są to instytuty badawcze) czy ZOZ-u (obecnie używa jest określenie – zakład leczniczy podmiotu leczniczego).

Dotychczasowe przepisy odwoływały się także do nieobowiązujących już rozporządzeń w sprawie wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Allenort dołącza do MindHealth

Wprowadzenie aktualnej terminologii wynika między innymi z przepisów dotyczących służby medycyny pracy – rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych oraz ministra obrony narodowej.

Nowe przepisy mówią także o dawkach granicznych promieniowania jonizującego, które określają przepisy obowiązującej ustawy Prawo atomowe.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 10 stycznia 2023 roku.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz