Centrum Medyczne Medyceusz wprowadza badanie diagnostyczne w znieczuleniu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

Centra Medyczne Medyceusz, jako pierwsza łódzka medyczna placówka pozaszpitalna, zaczną wykonywać badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w znieczuleniu w ramach refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

W styczniu 2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące znieczuleń dożylnych podczas diagnostyki zdrowotnej – NFZ uznał, że w określonych przypadkach powinny być one refundowane. Centrum Medyczne Medyceusz podpisało już umowę z łódzkim NFZ w tej sprawie.

Podczas badania rezonansem i tomografem pacjent nie może się ruszać, w przeciwnym wypadku wynik może być zaburzony. Wiek i niektóre schorzenia uniemożliwiają to. W takim przypadku badanie to można przejść pomyślnie tylko w uśpieniu, czyli w dożylnym znieczuleniu ogólnym.

Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka w Olsztynie

Do badania w znieczuleniu kwalifikowane są dzieci do 12 roku życia, młodzież do 18 roku życia z zaburzeniami hiperkinetycznymi, takimi jak na przykład ADHD, fobie, zaburzenia lękowe a także dorośli z różnorodnymi schorzeniami, takimi jak choroba Alzheimera czy upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia.

Centra Medyczne Medyceusz to działająca od 20 lat sieć prywatnych placówek medycznych zlokalizowanych w Łodzi. W sześciu placówkach świadczone są kompleksowe usługi medyczne.

Centra oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a także konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, transport medyczny, nocną i świąteczną opiekę lekarską.

Sztandarową usługą CM Medyceusz jest diagnostyka obrazowa (RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, mammografia). Placówki mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także świadczą usługi komercyjne.

Przeczytaj teraz

Opis badań diagnostycznych jako element EDM

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.05.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej rozszerza katalog tej dokumentacji o dodatkowy dokument w postaci opisu badań diagnostycznych.

Rozszerzenie katalogu EDM o opis badań diagnostycznych jest zasadne z uwagi na fakt, iż możliwość sprawniejszego zaznajomienia się lekarza z dokumentacją medyczną pacjenta dotyczącą jego stanu zdrowia niewątpliwe umożliwi szybszy i efektywniejszy proces udzielania świadczeń zdrowotnych – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Z analiz wynika, że opis badań diagnostycznych pochodzący od innych świadczeniodawców jest dokumentem, który najczęściej jest przeglądany przez lekarzy aktualnie udzielających pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej. Prowadzenie go przez świadczeniodawców w postaci elektronicznej zapewni też pacjentowi łatwy dostęp do niego za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10-dni.

Projekt został opublikowany 15 maja 2019 roku  na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Czytaj także: Podpis zamiast pieczęci na skierowaniu na badania>>>

Przeczytaj teraz