Spółka genXone członkiem BioForum

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.01.2023

Biotechnologiczna spółka genXone została członkiem organizacji BioForum, czyli związku pracodawców, który reprezentuje polską branżę biotechnologiczną i promuje polską naukę. Aktywnie uczestniczy też w dialogu w zakresie kształtowania przepisów prawa i kierunków polityki państwa dotyczącej funkcjonowania innowacyjnego przemysłu biotechnologicznego.

Związek BioForum ułatwia krajowym firmom wchodzenie na nowe rynki, pozyskiwanie finansowania oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych.

BioForum organizuje konferencję CEBioForum, która w 2022 roku odbyła się już po raz dwudziesty.

genXone rozszerza ofertę badań

Spółka genXone specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 40,43 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz