Projekt rozporządzenia w sprawie personelu w centrach krwiodawstwa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.10.2018

Na stronie RCL opublikowany został projekt zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.

Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia pielęgniarek i położnych w grupie personelu aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz zakładach leczniczych podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej albo apteki zakładowej, tworzy się dział farmacji szpitalnej, który pełni funkcję apteki szpitalnej albo apteki zakładowej.

Z uwagi na fakt, że podwyżki dla pielęgniarek i położnych, które zostały uzgodnione pomiędzy środowiskiem zawodowym a ministrem zdrowia w 2015 roku, przysługują również pielęgniarkom i położnym zatrudnionym między innymi w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa,  celu ich zachowania dla tej grupy zawodowej pracującej, nawet na część etatu, w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej, potrzebna jest nowelizacja rozporządzenia.

Środki finansowe na podwyżki dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w RCKiK są przyznawane ze środków publicznych w ramach dofinansowania działalności centrów. Z uwagi na konstrukcję przepisów tej ustawy, w związku z umowami na dofinansowanie działalności RCKiK, aby zachować prawo do tych podwyżek dla pielęgniarek i położnych pracujących w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej, istnieje potrzeba uwzględnienia tej grupy zawodowej w wykazie stanowisk dla tych jednostek organizacyjnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Przeczytaj teraz