W województwie mazowieckim powstaną Domy Opieki Medycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Na terenie Mazowsza powstanie 7 Domów Opieki Medycznej dla osób z chorobami otępiennymi. Ich realizatorzy zostali wybrali w wyniku konkursu przeprowadzonego przez zarząd województwa mazowieckiego.

Pięć spośród wybranych podmiotów to podmioty prywatne – Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. z Siedlec, Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o. o. z Siedlec, Centrum Medyczne Józefów Sp. z o.o., Dom-Med Dominika Sutnik z Ostrołęki oraz Fundacja „Zdrowie w Głowie” z Warszawy.

Poza tym placówki utworzą i poprowadzą dwa podmioty publiczne – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer oraz Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Na realizację programu samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy 4 706 367,42 zł.

Orpea Polska otworzyła najnowszy Dom opieki premium w Warszawie

Z placówek będą mogły korzystać osoby z postawioną diagnozą choroby lub zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średniozaawansowanej, wymagające opieki dziennej.

Domy opieki medycznej funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 9 godzin dziennie w sposób ciągły. Świadczenia w nich oferowane są nieodpłatnie.

Uczestnicy takich placówek mają zapewnione między innymi konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne, treningi funkcji poznawczych, treningi umiejętności codziennych, terapię zajęciową, opiekę pielęgniarską, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia logopedyczne, konsultacje dietetyczne oraz konsultacje z pracownikiem socjalnym.

Przeczytaj teraz