Cyberbezpieczeństwo – priorytet zarządzających placówkami ochrony zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.02.2023

Pracodawcy Medycyny Prywatnej i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych organizują spotkanie na temat cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia. Będzie ono miało miejsce 13 lutego 2023 w warszawskiej siedzibie Pracodawców RP.

Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest tak ważnym tematem? Jest to związane z faktem, że w​ ostatnich latach liczba cyberataków sukcesywnie rośnie i coraz częściej dotyczą one podmiotów oferujących usługi w zakresie ochrony zdrowia. Cyfryzacja tego sektora bez stosowania skutecznych zabezpieczeń sprawia, że placówki medyczne stają się celem ataku, którego skutkiem może być wyłączenie z funkcjonowania całego szpitala.

W raporcie specjalnym opracowanym przez ECRI, amerykańską niezależną instytucję zajmującą się technologią i bezpieczeństwem opieki zdrowotnej, dotyczącym 10 największych zagrożeń związanych z technologią medyczną w roku 2022, pierwsze miejsce zajęły cyberataki mogące zakłócić realizację świadczeń opieki zdrowotnej i zagrozić bezpieczeństwu pacjenta.

Ochrona przed cyberzagrożeniem istotna dla działalności leczniczej

W Polsce najgroźniejszych ataków tzw. ransomware, blokujących działanie systemów informatycznych doświadczyły w 2022 roku takie instytucje jak Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Cyberprzestępcy żądają wielomilionowych okupów, a skutki ataków czasowo paraliżują działalność całych instytucji.

Kwestią czasu jest atak na prywatne jednostki ochrony zdrowia, które częstokroć są zdecydowanie gorzej zabezpieczone od dotowanych jednostek publicznych. Dotkliwe bezpośrednie finansowe konsekwencje ataku, a w dłuższej perspektywie obniżenie wiarygodności podmiotu w konsekwencji może doprowadzić do jego upadłości.

Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem konsekwencje finansowe powstałego w wyniku cyberataku wycieku danych, za które osobiście odpowiedzialni są zarządzający, w przypadku podmiotów prywatnych są dziesięciokrotnie wyższe niż w przypadku podmiotów publicznych. Dlatego podniesienie bezpieczeństwa informatycznego musi być dziś jednym z najwyższych priorytetów dla zarządzających szpitalami. Ryzyko związane z cyberprzestępczością, nie tylko finansowe czy prawne, ale przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa pacjentów należy brać pod uwagę oraz umiejętnie nim zarządzać. Należy również realizować inwestycje konieczne w celu minimalizacji tego ryzyka i ustawicznie podnosić świadomość personelu medycznego i administracyjnego.

13 lutego 2023 roku (poniedziałek), o godzinie 11.00 w siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej w Warszawie przy ulicy Berneńskiej 8 odbędzie się spotkanie członków Pracodawców Medycyny Prywatnej i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych poświęcone cyberbezpieczeństwu jednostek ochrony zdrowia. Z tej okazji OSSP i PMP przygotowują specjalną publikację.

W programie spotkanie znajdą się informacje dotyczące historii cyberataków w Polsce i na świecie, otoczenia prawnego – wymogów i zagrożeń, cyberbezpieczeństwa w szpitalach oraz ochrony danych wrażliwych. Zostaną przedstawione najnowszej generacji rozwiązania w zakresie cyberbezpieczństwa, a także wyniki ankiety przeprowadzonej przez OSSP i KomaNord w styczniu 2023 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres biuro@medycynaprywatna.pl

Przeczytaj teraz