Zmiany w raportowaniu danych do RCB

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.12.2022

Rozporządzenie ministra zdrowia, które weszło w życie 28 grudnia 2022 roku, przedłuża o rok termin przekazywania danych dotyczących pacjentów z zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 do Rządowego Systemu Bezpieczeństwa (RCB).

Według pierwotnej wersji termin ten określono na 1 stycznia 2023. Rozporządzenie mówi o 1 stycznia 2024 roku.

Zmiana wynika z konieczności ukończenia prac projektowych nad oprogramowaniem RCB.

Przekazywane dane dotyczą pacjentów z podejrzeniem  i potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 oraz liczby łóżek i ich wykorzystania. Mają je przekazywać podmioty udzielające świadczeń szpitalnych takim pacjentom.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 27 grudnia 2022 roku (poz. 2781).

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz