Pracodawcy mogą być partnerem w realizacji zadań zdrowia publicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.03.2019

Pracodawcy mogą być partnerem, który pomoże państwu realizować zadania zdrowia publicznego. Potrzebne są jednak zachęty i odpowiednie regulacje, które ułatwią wprowadzanie programów profilaktycznych w miejscu pracy – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Była to piąta konferencja, która odbyła się w ramach debaty Wspólnie dla zdrowia. Tym razem tematem spotkania była profilaktyka i zdrowie publiczne, a hasłem– świadomość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta. Konferencja odbyła się 28 lutego 2019 roku na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku.

Otwierając konferencję minister zdrowia Łukasz Szumowski zwrócił uwagę na odpowiedzialność każdego za własne zdrowie i przypomniał, że tryb życia ma większy wpływ na kondycję zdrowotną niż obciążenie genetyczne.

Podkreślił też, jak ważne są działania ujednolicające standardy opieki czy poprawiające dostęp do jakości. Na ten temat mówiła także Anna Rulkiewicz podczas panelu dyskusyjnego „Zdrowie publiczne- wyzwania i rozwiązania”.

– Model opieki powinien być zróżnicowany i dostosowany do typu schorzenia – mówiła prezes Rulkiewicz.

Czytaj także: Firmy dbają nie tylko o zdrowie, ale i o dobre samopoczucie pracowników>>>

Anna  Rulkiewicz podkreśliła rolę odpowiedzialności nie tylko pracownika, ale także pracodawcy, w którego interesie powinno być utrzymanie pracowników w jak najlepszej kondycji zdrowotnej.

– Pamiętajmy, że absencja pracowników to nie tylko problem pracodawcy, ale też znaczący generator kosztów pośrednich dla gospodarki – dodała

Oprócz Anny Rulkiewicz w panelu dyskusyjnym uczestniczyli Zbigniew J. Król, wiceminister zdrowia,  profesor Wojciech Hanke, profesor Waldemar Paruch, Jarosław Pinkas, Waldemar Kraska oraz Mieczysław Struk.

Tematem dyskusji podczas konferencji była także poprawa skuteczności leczenia i bezpieczeństwa pacjentów, związana z rejestrami jakościowymi, akredytacją czy systemem monitorowania zdarzeń niepożądanych. Mówiono o konieczności opracowanie nowego modelu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów.

Celem debaty „Wspólnie dla Zdrowia” jest wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz zaangażowaniem kapitału społecznego. Chodzi o wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone nakłady na zdrowie, wydawać najbardziej efektywnie – jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność i poprawić skuteczność leczenia.

Do dyskusji na te tematy zaproszono przedstawicieli Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, przedstawicieli korporacji zawodowych, organizatorów systemu ochrony zdrowia, specjalistów zarządzania, dyrektorów szpitali, przychodni i przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych i związkowców.

Efektem prac rady programowej debaty ma być dokument strategiczny dotyczący przyszłego kształtu ochrony zdrowia, który zostanie przekazany ministrowi zdrowia w połowie roku 2019.

W ramach debaty odbędzie się w sumie siedem konferencji. Te, które już się odbyły, miały miejsce w Warszawie (w czerwcu 2018), w Krynicy-Zdroju (we wrześniu 2018), w Łodzi (w listopadzie 2018), w Lublinie (w styczniu 2019) oraz ostatnia- w Gdańsku. Kolejne odbędą się w Białymstoku (w kwietniu 2019) oraz w Warszawie (w czerwcu 2019).

 

Przeczytaj teraz

Anna Rulkiewicz uczestnikiem debaty Wspólnie dla zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2018

Kluczem do podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego jest rola lekarza POZ, który powinien być gospodarzem zarządzającym zdrowiem pacjenta, a nie strażnikiem systemu – mówiła Anna Rulkiewicz, wiceprezydent Pracodawców RP, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, podczas panelu dyskusyjnego, który odbył się w ramach konferencji, stanowiącej część debaty Wspólnie dla zdrowia.

– Wierzę w to, że lekarz POZ może być takim gospodarzem, ale trzeba dać mu możliwości i środki do tego. Nie raz mówiliśmy o zwiększeniu roli lekarza opieki zdrowotnej, ale koszyk świadczeń, jaki jest mu przypisany, ciągle nie daje mu obecnie takich możliwości – stwierdziła Anna Rulkiewicz.

Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej poruszyła również kwestię profilaktyki, której poświęca się zbyt mało sił i środków, pomimo to, że leży ona w gestii działań lekarza POZ. Ciągle lekarz zajmuje się przede wszystkim tymi pacjentami, którzy przychodzą do niego po pomoc w przypadku wystąpienia określonych dolegliwości.

– Trzeci element strategii to koordynacja, która jest obszarem trudnym, skomplikowanym i nowym dla nas kulturowo i która powinna także być wsparta narzędziami informatycznymi – wskazywała Anna Rulkiewicz, która wspomniała również o lekarzach medycyny pracy, którzy mogą podejmować działania w zakresie profilaktyki zdrowia.

– Problemem jest brak kadry, dlatego trzeba walczyć o to, aby zawód lekarza POZ był chętnie wybierany przez studentów, podobnie jak zawód lekarza medycyny pracy. Bo dzisiaj ani jeden ani drugi nie jest dla studentów atrakcyjny – dodała prezes Pracodawców Medycyny Pracy.

Dyskusję panelową poprzedziło przedstawienie wyników prac zespołu do spraw podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego, które tworzy podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz opieka stacjonarna zapewniona na szczeblu powiatu.

Podstawowe problemy POZ, wskazane we wnioskach z prac zespołu, to niedobór sił i środków, ograniczony zakres koszyka świadczeń, fragmentaryzacja i „białe plamy”, informatyzacja i przepływ informacji oraz biurokracja i środowisko prawno-fiskalne.

Rekomendacje dla tych świadczeń to POZ dla każdego obywatela, POZ rozwijana w modelu medycyny rodzinnej, wspieranie zespołów medycyny rodzinnej, poprawa finansowania, wzmocnienie roli profilaktyki zdrowotnej, integracja wewnątrz- i międzyresortowa, informatyzacja czy zmniejszenie biurokracji.

Natomiast w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej główne problemy to kolejki i nierówności w dostępie do świadczeń, nieoptymalne wykorzystanie kompetencji, poczucie niepewności kontraktowania, brak wizji rozwoju czy konkurencja rynku komercyjnego o zasoby kadrowe.

Rekomendacje w zakresie AOS dotyczą dokończenia podziału poradni na ambulatoryjne i przyszpitalne, stworzenie motywacji do przenoszenia pacjentów na najniższy efektywny model opieki, docelowe ograniczenie liczby specjalizacji w Polsce na rzecz katalogu umiejętności oraz rozwijanie opieki koordynowanej (z POZ) oraz kompleksowej (ze szpitalami).

W sprawie opieki przewlekłej rekomendacją jest między innymi proaktywne podejście do opieki, wsparcie samoopieki, wykorzystanie zasobów rodzinnych i środowiskowych, ciągłość opieki, jednolity system informatycznych i wsparcie podejmowania decyzji.

Jedną z propozycji jest także przemiana szpitala powiatowego w centrum zdrowia, w którym nacisk położony jest na rozwijanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a opieka szpitalna jest prowadzona w formie stacjonarnej i dziennej. Oferowane są także telekonsultacje.

Jako ważne elementy całego systemu ochrony zdrowia prowadzący panel Adam Kozierkiewicz wymienił redukcję ryzyk zdrowotnych, wczesne wykrywanie problemów, skuteczne i efektywne leczenie oraz pomoc w powrocie do sprawności i samodzielności.

Wyniki prac zespołu to dokument roboczy, ostateczna jego wersja powstanie w czerwcu 2019.

W panelu dotyczącym podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego jako paneliści udział wzięli także: Urszula Jaworska z Fundacji Urszuli Jaworskiej, Jacek Krajewski z Porozumienia Zielonogórskiego, Waldemar Malinowski z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, Elżbieta Rucińska-Kulesz z pomorskiego oddziału wojewódzkiego NFZ oraz Paweł Żuk z Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach. Moderatorami panelu byli: Andrzej Zapaśnik oraz Adam Kozierkiewicz.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, który otworzył debatę, podkreślił konieczność wypracowania wspólnego stanowiska przez przedstawicieli wszystkich grup podmiotów działających na rynku medycznym, którego celem byłoby dobro pacjentów.

Mówił o konieczności koordynacji opieki POZ z opieką specjalistyczną oraz o roli szpitali na poszczególnych poziomach specjalności, a także o relacji między różnymi podmiotami prowadzącymi podmioty lecznicze na danym terenie (samorządy wojewódzkie, powiatowe, miejskie, uczelnie itd.).

– Konkurencja jest zdrowa, ale powielanie tych samych usług w obrębie niewielkiego obszaru nie jest racjonalne – mówił minister i stwierdził, że należy także znaleźć rozwiązanie, które pozwoli z sukcesem wprowadzić opiekę koordynowaną.

III Konferencja: Własność, zarządzanie, odpowiedzialność, która odbyła się w ramach debaty Wspólnie dla zdrowia, miała miejsce w Łodzi 29 listopada 2018 roku.

Przeczytaj teraz