Nowe deklaracje do poradni POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.07.2018

Od 1 października 2018 roku będą obowiązywały nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie.

Rozporządzenie ustala wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz  oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej, a także deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Tę ostatnią deklarację świadczeniobiorcy wypełniają wówczas, gdy lekarz, pielęgniarka i położona POZ udzielają świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Gdy dokonywany jest wybór  lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ u różnych świadczeniodawców, albo będących świadczeniodawcami, wypełniane są pierwsze trzy deklaracje.

Deklaracje stanowią załączniki do rozporządzenia ministra zdrowia z 12 czerwca 2018 roku.

 

Przeczytaj teraz