Wspólne deklaracje wyboru do POZ w 2025 roku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.09.2018

Wejście w życie wzoru deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej zostanie przesunięte – z planowanego terminu 1 października 2018 roku  na 1 stycznia 2025 roku.

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie. Wprowadza ono zmianę w rozporządzeniu z 12 czerwca 2018 roku, które wskazuje, że wejście w życie wzoru deklaracji nastąpi w tym samym terminie, co pozostałych wzorów deklaracji wyboru, czyli 1 października 2018 roku.

Resort zdrowia wyjaśnia, że na wniosek środowiska pielęgniarek i położnych projekt nowego rozporządzenia wprowadza zmianę terminu wejście w życie wzoru wspólnej deklaracji wyboru – na dzień 1 stycznia 2025 roku. Termin ten jest spójny z terminem wejścia w życie przepisów ustawy dotyczących konieczności dokonania wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ, którzy tworzą zespół POZ. Zgodnie bowiem z art. 33 ustawy do 31 grudnia 2024 roku świadczeniobiorca dokonując wyboru, może dokonać wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ nietworzących zespołu POZ.

Zakłada się wejście w życie rozporządzenia z dniem 30 września 2018 roku, z uwagi na fakt, iż przepisy rozporządzenia określiły termin obowiązywania wzoru od 1 października 2018 roku.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 września 2018 roku. Uwagi do projektu można przekazywać do 26 września 2018.

 

Przeczytaj teraz