Transmisja konferencji prasowej pt.: „Dostęp do metod wspierania płodności w Polsce – wyzwania i proponowane rozwiązania”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.04.2024

15 kwietnia 2024 r. w godz. 9:00-11:00, w budynku Polskiej Agencji Prasowej (ul. Bracka 6/8) w Warszawie oraz online (formuła hybrydowa) Pracodawcy Medycyny Prywatnej zorganizowali spotkanie pt.: „Dostęp do metod wspierania płodności w Polsce – wyzwania i proponowane rozwiązania”.

Celem wydarzenia było zdefiniowanie kluczowych wyzwań w systemie wspierania płodności w Polsce – bazując m.in. na zapisach znowelizowanej ustawy oraz zasadach wypracowanych przez zespół ministerialny – i wskazanie, w jakim kierunku powinien być on docelowo rozwijany. Przedmiotem dyskusji były m.in. kwestie dostępu do diagnostyki, równość w dostępie do leczenia, czy też wsparcie psychologiczne.

Podczas konferencji Prezes Artur Białkowski zapowiedział powstanie – w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej – Forum ds. Wspierania Płodności.

– Organizacja Pracodawców Medycyny Prywatnej działa w ramach forów tematycznych, które wypracowują konkretne rozwiązania oraz rekomendacje w celu usprawnienia funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Dzisiejsze wydarzenie jest świetną okazją do zainaugurowania Forum ds. Wspierania Płodności. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się zdefiniować kluczowe wyzwania w systemie wspierania płodności w Polsce i wskazać kierunki, w jakich powinien on być rozwijany – podkreślił.

Forum ma stanowić platformę integrującą podmioty lecznicze oraz ekspertów i gwarantować, że ich głos, a także postulaty będą właściwie słyszalne.

Transmisja konferencji dostępna jest poniżej:

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej organizują spotkanie: „Dostęp do metod wspierania płodności w Polsce – wyzwania i proponowane rozwiązania”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.04.2024

Pracodawcy Medycyny Prywatnej zapraszają na spotkanie „Dostęp do metod wspierania płodności w Polsce – wyzwania i proponowane rozwiązania”, które odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. w godz. 9:00-11:00, w budynku Polskiej Agencji Prasowej (ul. Bracka 6/8) w Warszawie oraz online (formuła hybrydowa).

Celem wydarzenia jest zdefiniowanie kluczowych wyzwań w systemie wspierania płodności w Polsce – bazując m.in. na zapisach znowelizowanej ustawy oraz zasadach wypracowanych przez zespół ministerialny i wskazanie, w jakim kierunku powinien być on docelowo rozwijany. Przedmiotem dyskusji będą m.in. kwestie dostępu do diagnostyki, równość w dostępie do leczenia, czy też wsparcie psychologiczne. Spotkanie będzie pierwszym krokiem ku stworzeniu – w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej – Forum ds. Wspierania Płodności. Forum ma stanowić platformę integrującą podmioty lecznicze oraz ekspertów i gwarantować, że ich głos, a także postulaty będą właściwie słyszalne.

Warsztat będzie składał się z dwóch części – wystąpień ekspertów klinicznych oraz debaty w gronie zaproszonych gości – w tym przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Parlamentu RP, ekspertów klinicznych oraz jednostek medycznych leczących niepłodność. Kontynuacją będą zamknięte spotkania dla zainteresowanych, podczas których wypracowane zostaną konkretne rekomendacje, które następnie zostaną komunikowane i przekazane osobom odpowiedzialnym za tworzenie systemu.

***

AGENDA

Dostęp do metod wspierania płodności w Polsce – wyzwania i proponowane rozwiązania

15.04.2024 r., godz. 9:00-11:00

9:05-9:20        OTWARCIE SPOTKANIA, Artur Białkowski, Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

9:20-9:50        WYSTĄPIENIA EKSPERTÓW I ORGANIZACJI PACJENTÓW

  • prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa – Obecny stan i możliwości leczenia niepłodności w Polsce (Atlas niepłodności);
  • prof. dr hab. n. med. Michał Radwan Główne bariery i potrzeby w zakresie rozwoju leczenia niepłodności;
  • prof. dr hab. n. med. Robert Jach – Wyzwania w zakresie zabezpieczania płodności u pacjentów z nowotworem;

9:50-10:50      DYSKUSJA ORAZ SESJA Q&A – W drodze do optymalnego modelu wspieranie płodności w Polsce. Czego brakuje? Co należy zmienić?

                              MODERATOR: Marzena Smolińska, Doradca Zarządu InviMed

                              UCZESTNICY:

  • przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia (TBC);
  • Marek Hok, Poseł na Sejm RP;
  • prof. Mirosław Wielgoś, Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii;
  • dr Joanna Kufel-Grabowska, Przewodnicząca Sekcji Płodności w Chorobie Nowotworowej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne;
  • Marta Górna, Stowarzyszenie Nasz Bocian;
  • dr Łukasz Sroka, Dyrektor Medyczny, InviMed;

10:50-11:00   PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA – Artur Białkowski, Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

Przeczytaj teraz

genXone włącza do oferty badania wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.01.2023

Biotechnologiczna spółka genXone w ramach realizowanej strategii rozwoju rozpoczyna świadczenie usług w zakresie oceny skuteczności działania wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro na próbkach klinicznych.

Prowadzone badania będą weryfikować, czy właściwości i działanie sprawdzanych wyrobów medycznych są zgodne z wymogami zasadniczymi i odpowiadają celom zakładanym przy ich projektowaniu. To kolejny krok spółki w kierunku rozszerzania oferty specjalistycznych badań.

Badaniom będą podlegać szybkie testy antygenowe do wykrywania różnych patogenów chorobotwórczych, szybkie testy antygenowe do wykrywania przeciwciał z krwi oraz testy NAT (ang. Nucleic Acid Test), czyli testy molekularne oparte na wykrywaniu materiału genetycznego patogenów chorobotwórczych w pobranym materiale. Podczas badań wyrobów wyznaczana będzie między innymi ich czułość, specyficzność diagnostyczna, reakcje krzyżowe oraz interferencje.

– Nasza działalność naukowo-badawcza bazuje na najlepszych technologiach i nowoczesnych rozwiązaniach, zgodnych ze światowymi standardami diagnostycznymi. Stałe rozszerzanie oferty badań to naturalna odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku, które może zaspokoić posiadana przez nas wiedza, doświadczenie, kwalifikacje oraz zaplecze technologiczne. Oferowane przez nas badania pozwalają uzyskać pewność, że wprowadzane na rynek wyroby medyczne rzeczywiście spełniają odpowiednie wymogi, czyli będą działały zgodnie z założeniami ich wytwórcy – powiedział Michał Kaszuba, prezes genXone. 

W ramach usługi związanej z oceną wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, genXone wnioskuje o wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną dotyczącej danego projektu, przeprowadza badanie wyrobu na próbkach klinicznych, prowadzi rzetelną dokumentację oraz odpowiada za przygotowanie pełnego raportu z badania.

Badania wykonywane przez genXone są dostrzegane i doceniane przez partnerów polskich i zagranicznych. Dzięki ciągłemu rozszerzaniu oferty, firma umożliwia bardziej kompleksowe podejście do diagnostyki ludzkiego organizmu.

Podczas pandemii genXone skupiał się głównie na diagnostyce związanej z wirusem SarsS-CoV-2, atakującym płuca zainfekowanych. Kolejnym flagowym projektem spółki jest produkt Nanobiome, skupiający się na poprawie funkcjonowania mikrobioty jelitowej. W ostatnim czasie spółka zaoferowała klientom również takie badania jak test molekularny wykrywający bakterię Helicobacter pylori w kale, badanie predyspozycji genetycznych do zachorowania na celiakię oraz diagnostykę alergii, na którą składa się aż 295 komponentów alergenowych.

Spółka genXone członkiem BioForum

Spółka genXone specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 40,43 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Od 25 sierpnia 2020 roku akcje spółki notowane są na rynku NewConnect. Laboratorium genXone jako pierwsze w Polsce wykryło obecność brytyjskiej odmiany koronawirusa.

Przeczytaj teraz