Opiekun dziecka lub osoby niepełnosprawnej bezpłatnie w szpitalu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.07.2018

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który został właśnie przekazany do konsultacji społecznych, zawiera przepisy mówiące o tym, że za pobyt rodziców lub opiekunów dziecka lub osoby niepełnosprawnej w szpitalu nie można pobierać opłaty.

Projekt ustawy wprost wskazuje, że z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem w szpitalu rodzice albo opiekunowie nie mogą być obciążeni opłatą. Analogiczne rozwiązanie dotyczyłoby pobytu opiekuna z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.

Dziecko ma prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nim w szpitalu rodzice albo opiekunowie. Obecność osób bliskich jest korzystna dla dziecka, przyspiesza proces leczenia, łagodzi stres i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Dlatego rodzicom należy stwarzać możliwie dogodne warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, zachęcać i ułatwiać im realizację tego prawa. Tymczasem pobieranie przez szpitale opłat od rodziców, ogranicza wielu z nich możliwość korzystania z tego prawa – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu ustawy.

W uzasadnieniu autorzy nowelizacji powołują się także na Europejską Kartę Praw Dziecka Hospitalizowanego, zgodnie z którą pobyt rodziców w szpitalu nie powinien wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami, a każde dziecko hospitalizowane ma prawo do całodobowej opieki rodziców. Karta nie jest aktem prawa międzynarodowego, lecz dokumentem opracowanym przez organizację pacjencką – nie ma charakteru wiążącego.

Projekt ustawy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 lipca 2018 roku. Uwagi do projektu można przekazywać do 31 lipca 2018 roku.

 

Przeczytaj teraz