Nowe przepisy w sprawie kształcenia pielęgniarek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.09.2019

5 września 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wprowadza ono między innymi możliwość zwiększenia liczby członków państwowej komisji egzaminacyjnej.

Chodzi o zwiększenie z dotychczasowej jednej osoby do pięciu osób, o które minister zdrowia może, na uzasadniony wniosek, zwiększyć skład państwowej komisji egzaminacyjnej. W szczególnych przypadkach, gdy liczba przystępujących do egzaminu przekracza 750, można zwiększyć liczbę członków komisji do pięciu.

Zmianę uzasadniono tym, że w najbliższej sesji egzaminacyjnej, jesienią 2019 roku, do egzaminu państwowego w wybranych dziedzinach pielęgniarstwa przystąpić zamierza około 2000 pielęgniarek.

Wprowadzono także zmianę w dwóch załącznikach do rozporządzenia, która polega na usunięciu z wzoru dyplomu wydawanego po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego sformułowania „w okresie”. Jest to konieczne z uwagi na pojawiające się przerwy w odbywaniu szkolenia, które nie są wliczane do okresu trwania specjalizacji. Wówczas  okres wskazany na dyplomie nie byłby ciągłym okresem czasowym.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 4 września 2019 (poz. 1693).

Czytaj także: Proponujemy weryfikację zakresów polityki na rzecz pielęgniarstwa>>>

Przeczytaj teraz