EMC: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Lubinie z nowymi pomieszczeniami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie wzbogaciło Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy o nowe pomieszczenia. Placówka dysponuje obecnie miejscami dla 50 podopiecznych, zlokalizowanymi na piątym piętrze oraz na parterze budynku przy ulicy Generała Józefa Bema 5.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest miejscem, gdzie pacjenci nie wymagający hospitalizacji otrzymują całodobowe świadczenia medyczne. Zakres oferowanych świadczeń obejmuje między innymi pielęgnację, rehabilitację i opiekę, a także zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz kontynuację leczenia farmakologicznego. Oferowane jest wsparcie psychologiczne i duchowe.

Głównym celem ZPO jest pomaganie przewlekle chorym i niepełnosprawnym w odzyskaniu jak największego zakresu sprawności i niezależności, a także poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin.

Prowadzone są tutaj także szkolenia, które uczą pacjentów nowych sposobów radzenia sobie z niedowładem i niepełnosprawnością oraz dotyczące edukacji zdrowotnej dla pacjentów i ich rodzin.

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie oferuje leczenie szpitalne na 11 oddziałach, prowadzi też hospicjum stacjonarne, a także poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne (RTG, USG, tomografia komputerowa, endoskopia).

Centrum Medyczne Gizińscy otworzyło Centrum Psychiatrii i Centrum Badawczo-Rozwojowe

Placówka należy do Grupy EMC, która prowadzi w całej Polsce 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), funkcjonujących na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2022 Grupa EMC Instytut Medyczny S.A. uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży o wartości 575 tys. zł. Były one wyższe o niecałe 12 procent od przychodów osiągniętych w roku 2021, kiedy to wynosiły 514 tys. zł.

Za rok 2022 Grupa EMC odnotowała także stratę netto wielkości 1 529 tys. zł, rok wcześniej odnotowano zysk o wartości 3 630 tys. zł.

Ponad 80 procent przychodów Grupy EMC stanowią przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: www.emc-sa.pl

Przeczytaj teraz

EMC: wzrost przychodów, większa strata w roku 2022

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Grupa EMC Instytut Medyczny uzyskała w roku 2022 skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży o wartości 575 tys. zł. Były one wyższe o niecałe 12 procent od przychodów osiągniętych w roku 2021, kiedy to wynosiły 514 tys. zł.

Za rok 2022 Grupa EMC odnotowała także stratę netto wielkości 1 529 tys. zł, rok wcześniej odnotowano zysk o wartości 3 630 tys. zł.

Ponad 80 procent przychodów Grupy EMC stanowią przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

EMC prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2021 spółka EMC Instytut Medyczny S.A. podpisała umowę dotyczącą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstw: NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia.

Także w roku 2021 EMC zawarł umowę sprzedaży Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim spółce Szpital w Kamieniu Sp. z o.o., będącej jednoosobową spółką powiatu kamieńskiego.

Nowy oddział Enel-Med w Warszawie

Przeczytaj teraz

Robot Versius w EuroMediCare Wrocław

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2022

W sierpniu 2022, we wrocławskim szpitalu EuroMediCare odbędą się pierwsze zabiegi urologiczne z użyciem robota medycznego Versius. Placówka ta będzie pierwszym ośrodkiem urologii we Wrocławiu, wykonującym operacje radykalnej prostatektomii przy użyciu systemu firmy CMR Surgical z Wielkiej Brytanii.

Spółka ta działa na rynku brytyjskim od 2014 roku. Stworzone przez nią nowoczesne rozwiązanie najpierw wprowadzone zostało w szpitalach funkcjonujących w ramach brytyjskiego systemu ochrony zdrowia –  National Health Service. Obecnie robot  Versius będzie stosowany także w dwóch polskich szpitalach z grupy EMC. Oprócz placówki wrocławskiej będzie to także poznański szpital Certus.

System robotyczny nowej generacji

Specjalnie zaprogramowany system robotyczny został stworzony z myślą o zapewnieniu komfortu zarówno pacjentom, jak i zespołowi medycznemu. Dzięki małej inwazyjności zapewnia on maksymalne bezpieczeństwo pacjentowi. Osiąga się to za pomocą maksymalnego zmniejszenia pola operacji, a także – minimalnej ingerencji w organizm pacjenta.

Szpital Mazovia: pierwsza operacja z robotem da Vinci na Śląsku

Operacje przy użyciu systemu Versius wiążą się także z krótszą hospitalizacją. W przeciwieństwie do klasycznych operacji zabieg z asystą robota pozwala na szybszą rekonwalescencję pacjenta, zmniejszenie bólu podczas gojenia ran oraz znaczną redukcję wystąpienia powikłań pozabiegowych. Operacje robotyczne to także możliwość leczenia osób, które nie mogą zostać zakwalifikowane do tradycyjnej operacji.

Szpital EuroMediCare oferuje świadczenia w zakresie chirurgii, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii laparoskopowej, ortopedii i leczenia otyłości. Działa tutaj Centrum Chorób Przewodu Pokarmowego, Centrum Leczenia Tarczycy, oferowana jest diagnostyka i leczenie chorób endokrynologicznych, ginekologicznych oraz wewnętrznych. Działają  poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne, między innymi rezonansu magnetycznego.

Wrocław: w szpitalu EuroMediCare powstał bariatryczny ośrodek szkoleniowy

Szpital EuroMediCAre należy do sieci EMC, która prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Żródło: EMC

Przeczytaj teraz

Nowa lokalizacja przychodni EMC we Wrocławiu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2022

Od 1 czerwca 2022 roku przychodnia należąca do EMC, działająca przy ulicy Królewskiej 30 we Wrocławiu, będzie działała w nowej siedzibie. Placówka zlokalizowana będzie przy ulicy Zatorskiej 55a.

Nowa siedziba to odremontowane i przestronne pomieszczenia, znajdujące się około 700 metrów od dotychczasowej lokalizacji.

Przychodnia oferuje świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz komercyjne. Można tutaj skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacji specjalistycznych, terapii psychologicznej, wykonać badania diagnostyczne oraz badania w zakresie medycyny pracy.

Synevo przejęło Dialab, dostawcę usług diagnostycznych we Wrocławiu

We Wrocławiu EMC prowadzi także przychodnie przy ulicach – Pilczyckiej (gdzie działa EuroMediCare  Szpital Specjalistyczny z przychodnią), Łowieckiej, Krzywoustego, Wejherowskiej i Zatorskiej.  Przy ulicy Pabianickiej działa natomiast przychodnia Practimed, od roku 2021 należąca do Grupy EMC.

EMC prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Przeczytaj teraz

EMC kupuje udziały w spółce Zdrowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2021

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. złożył oświadczenie o objęciu nowych 6130 udziałów w kapitale zakładowym spółki Zdrowie Sp. z o.o. w Kwidzynie, o wartości nominalnej 500 zł każdy. Ich łączna wartość wynosi 3.065.000 zł.

Objęcie nowych udziałów związane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Zdrowie Sp. z o.o., w ramach którego udziały objął również jeden z mniejszościowych wspólników, czyli powiat kwidzyński. Jest to 950 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, czyli w sumie 475.000 zł.

Łączna wartość podwyższenia kapitału zakładowego to 3.540.000,00 zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego jego całkowita wartość wyniesie 33.819.500,00 zł.

Czytaj także: Laboratorium protetyczne Medicover Stomatologia w Centrum Praskim Koneser>>>

Zdrowie sp. z o.o.  prowadzi szpital w Kwidzynie.

EMC prowadzi ten szpital od 2013 roku, kiedy stał się większościowym udziałowcem w spółce prowadzącej placówkę.

EMC prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów Grupy EMC

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.11.2021

W okresie 9 miesięcy roku 2021, czyli od 1 stycznia do 30 września 2021 , Grupa EMC S.A. wygenerowała przychody w wysokości 386.998 tys. zł, czyli o 68.244 tys. zł (21,41 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku 2020.

Przychody dotyczące świadczeń finansowanych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wzrosły o 34.907 tys. zł, czyli o 14,29 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020.

Szacowana wartość umów z NFZ na 2021 rok wynosi 296.914 tys. zł. Na dzień 30 września 2021 roku Grupa EMC wypracowała 10.250 tys. zł tzw. nadwykonań (świadczeń wykonanych powyżej limitu przypadającego na okres zakończony 30 września 2021 roku).

Wzrost świadczeń uzyskanych od klientów komercyjnych wyniósł w okresie 9. miesięcy roku 2021 o 22,93 procent, czyli o 11.442 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Czytaj także: Wzrost przychodów z usług komercyjnych w enel-med>>>

W okresie tym Grupa EMC zanotowała stratę netto w wysokości 1 087 tys. zł. Rok wcześniej strata ta miała wartość 5 715 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec września 2021 roku przekroczyły aktywa obrotowe o 43.561 tys. zł.

EMC prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

1 września 2021 spółka EMC Instytut Medyczny S.A. podpisała umowę dotyczącą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstw: NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia.

Przeczytaj teraz

EMC: negocjacje w sprawie połączenia z Penta Hospitals Poland

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2019

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA poinformował, że podjął decyzje o rozpoczęciu negocjacji z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. – podmiotem zależnym od CareUp B.V. – głównego akcjonariusza spółki, w sprawie połączenia.

Połączenie nastąpiłoby poprzez przejęcie przez EMC spółki Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

EMC przewiduje, że połączenie przyniesie korzyści w postaci wzmocnienia kapitałowego, poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku i efektów synergii. Zarząd EMC opracuje i przedstawi parametry rozważanego połączenia akcjonariuszom, którzy podejmą decyzję o jego realizacji.

Niezależnie od tego EMC kontynuuje także przegląd opcji strategicznych w zakresie wzmocnienia sytuacji finansowej spółki w celu jej dalszego rozwoju.

Czytaj także: Nowy prezes EMC Instytut Medyczny>>>

Penta Hospitals Poland sp. z o.o. została zarejestrowana w sierpniu 2016 roku. Ma siedzibę we Wrocławiu. Prezesem spółki jest Tomasz Terlecki, który był również członkiem zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. (złożył rezygnację 14 sierpnia 2019).

EMC prowadzi 10 Szpitali i 26 przychodni, które świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wszystkie placówki działają w sieci szpitali.

W roku 2018 Grupa Kapitałowa EMC osiągnęła 337 796 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 16 693 tys. zł straty netto.

Przeczytaj teraz

EMC: nowy dyrektor finansowy spółki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.09.2018

EMC Instytut Medyczny S.A. ma nowego dyrektora finansowego. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej 20 września 2018 roku powołano na to stanowisku oraz w skład zarządu spółki Tomasza Terleckiego.

Tomasz Terlecki jako członek zarządu będzie odpowiadał za strategię, zarządzanie oraz kontrolę finansową Grupy EMC, zarządzanie ryzykiem, akwizycje, inwestycje, zakupy, kontroling, audyt wewnętrzny oraz zapewnienie ładu korporacyjnego.

Tomasz Terlecki jest biegłym rewidentem, absolwentem studiów podyplomowych finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz programów: Startegic Leadership Academy i Management (CIMI & HBR). Ukończył wydział elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Doświadczenie zdobył między innymi pracując w UNIT4 jako dyrektor finansowy i członek zarządu, w Elsevier jako dyrektor finansowy i członek zarządu, w Ruukki  jako dyrektor finansowy oraz w Lincoln Electric jako dyrektor finansowy.

Prezesem zarządu EMC Instytut Medyczny jest Rafał Szmuc, członkiem zarządu jest również Maciej Piorunek, pełniący funkcję dyrektora operacyjnego.

EMC prowadzi w całym kraju 10 Szpitali i 26 przychodni. Szpitale świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wszystkie znalazły się w działającej od 1 października 2017 sieci szpitali.

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EMC za rok 2017 wyniosły 311 501 tys. zł. Za rok 2017 Grupa odnotowała stratę w wysokości 1 425 tys. zł.

Czytaj więcej: Grupa EMC odnotowała wzrost przychodów>>>

Przeczytaj teraz

EMC: szpital w Kamieniu Pomorskim zawiesza działalność oddziałów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.07.2018

Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, zawiesił od 1 lipca 2018 roku działalność oddziałów: położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego. Decyzja o wstrzymaniu przyjmowania pacjentów dotyczy okresu do 30 września 2018 roku.

Powodem takiej decyzji był brak lekarzy.

W nagłych sytuacjach szpital ma obowiązek zabezpieczyć pacjentki na izbie przyjęć w zakresie, jaki wynika ze stanu zdrowia lub zapewnić transport sanitarny do innego szpitala – informuje zachodniopomorski oddział wojewódzki NFZ.

W województwie zachodniopomorskim 22 szpitale prowadzą oddziały ginekologiczno-położnicze, a 16 – oddziały neonatologiczne.

Szpital w Kamieniu Pomorskim prowadzi także oddziały: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii. Przy szpitalu działa także kilkanaście poradni specjalistycznych, poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz pracownie diagnostyczne.

Placówka należy do sieci EMC, która prowadzi w całym kraju 10 Szpitali i 26 przychodni. Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wszystkie znalazły się w działającej od 1 października 2017 sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

EMC: nowy tomograf w szpitalu w Ząbkowicach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.07.2018

Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich ma nowy tomograf komputerowy.  Urządzenie wyposażone w 16 rzędów detektorów pozwalających zobrazować do 32 warstw, kosztował 1,3 mln zł, a jego zakup został w całości sfinansowany ze środków własnych EMC Instytutu Medycznego SA.

Oficjalne przecięcie wstęgi na nowym urządzeniu odbyło się w środę, 4 lipca 2018 roku. Kilka dni wcześniej tomograf był w szpitalu testowany, a technicy, którzy będą na nim pracować, przeszli specjalne szkolenie.

Nowy sprzęt zapewnia znakomitą jakość obrazowania w badaniach angiograficznych, onkologicznych i neurologicznych. Jest też bardzo bezpieczny – dzięki zastosowaniu szeregu unikalnych rozwiązań badania są przeprowadzane przy użyciu możliwie najmniejszej dawki promieniowania jonizującego, co ma wielkie znaczenie zwłaszcza w badaniach onkologicznych i dzieci.

Obsługa nowego tomografu jest intuicyjna, dzięki temu poprawia się komfort codziennej pracy personelu medycznego.  Jest to możliwe również dzięki zintegrowanym aplikacjom które automatyczne ustawiają właściwy zakres dla wybranego typu badania, a tym samym skracają czas potrzebny do przygotowania i przeprowadzenia badania. Sprzęt może być obsługiwany nawet zdalnie poprzez tablet. 

Szpital św. Antoniego od 2005 roku  należy do  EMC Instytutu Medycznego SA. Szpital realizuje świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i opłacane bezpośrednio przez pacjentów. Szpital prowadzi sześć oddziałów: SOR, chirurgii ogólnej,  chorób wewnętrznych, chorób dziecięcych,  neonatologii,  ginekologii i położnictwa. W przyszpitalnej przychodni działa 21 poradni specjalistycznych. 

Grupa EMC zarządza 10 szpitalami i 26 przychodniami. Wszystkie szpitale z Grupy zostały ujęte w sieci szpitali, czyli w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), który obowiązuje od 1 października 2017 roku.

Przeczytaj teraz

EMC: aneks do umowy w sprawie spółki „Zdrowie”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.06.2018

EMC Instytut Medyczny S.A. zawarł 28 maja 2018 roku aneks do umowy przedwstępnej dotyczącej zbycia udziałów oraz użytkowania udziałów spółki „Zdrowie” sp. z o.o. w Kwidzynie. Aneks przedłuża termin zbycia udziałów spółki do 1 czerwca 2019 roku.

Przedwstępna umowa zbycie udziałów spółki „Zdrowie” zawarta została w 2013 roku.  Na jej podstawie EMC stał się użytkownikiem 87,4867 procenta udziałów spółki, będących własnością Powiatu Kwidzyńskiego, Miasta Kwidzyn, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn sp. z o.o.

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został wyznaczony do 1 czerwca 2018 roku.

W wyniku realizacji umowy 8 kwietnia 2016 roku EMC zawarł z Powiatem Kwidzyńskim Umowę zbycia udziałów na mocy której spółka EMC Instytut Medyczny S.A. nabyła łącznie 70,92 procenta udziałów „Zdrowie” sp. z o.o.

Na mocy aneksu z 28 maja 2018 roku , EMC Instytut Medyczny S.A. oraz Miasto Kwidzyn, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn sp. z o.o. postanowiły o zmianie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej na dzień 1 czerwca 2019 roku.

Postanowiono również, że prawo użytkowania udziałów spółki „Zdrowie” sp. z o.o., ustanowione umową, a stanowiących własność Miasta Kwidzyn, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn sp. z o.o., wygasa 1 czerwca 2018 roku i od tego dnia wyłącznie uprawnionymi z tych udziałów będą Miasto Kwidzyn, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn sp. z o.o.

EMC oprócz szpitala w Kwidzynie prowadzi jeszcze 9 innych szpitali. Placówki Grupy znajdują się na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Wszystkie szpitale znalazły się w sieci. EMC prowadzi także 26 przychodni.

Przeczytaj teraz

EMC: wzrost przychodów w ramach kontraktów z NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.05.2018

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2018 roku Grupa EMC wygenerowała przychody w wysokości 81.602 tys. zł. Były one o 4.902 tys. zł, czyli  o 6,4 procenta wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najwyższy wzrost – o prawie 7 procent – dotyczy świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach umów z NFZ o prawie 11 procent wzrosły przychody zafakturowane przy jednocześnie zdecydowanie niższym poziomie nadwykonań – świadczeń niezafakturowanych, wykonanych powyżej obowiązującego na dany okres kontraktu.

Natomiast przychody uzyskane od pozostałych klientów komercyjnych wzrosły  o 425 tys. zł czyli o 5,3 procenta w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż w ramach umów z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi również wykazuje ciągłą tendencję wzrostową, wzrost przychodów z tego tytułu wyniósł 5 procent. Na ujemne odchylenie w pozycji pozostałych przychodów (spadek o 21 procent) wpłynęło przede wszystkim zaniechanie działalności apteki otwartej w jednostce Q-Med w Oleśnicy.

Szacowana wartość umów z NFZ na 2018 rok na dzień publikacji raportu wynosi 286.482 tys. zł.  Na dzień 31 marca 2018 roku Grupa EMC wypracowała 2.727 tys. zł tzw. nadwykonań (świadczeń wykonanych powyżej limitu przypadającego na okres zakończony 31 marca 2018 roku). W przypadku nieuzyskania zwiększenia kontraktu nadwykonania będą sukcesywnie zmniejszane poprzez ograniczenie poziomu świadczeń planowych, z częściowym przesunięciem ich do działalności komercyjnej. Równocześnie czynione są intensywne starania o zwiększenie kontraktów z NFZ w obszarach, w których występuje największe zapotrzebowanie na poszczególne usługi medyczne, których to konsekwencją są wykonywane nadwykonania.

Za I kwartał 2018 roku Grupa EMC zanotowała stratę netto w wysokości 3 468 tys. zł. Rok wcześniej strata wynosiła 1 936 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży Grupy za rok 2017 wyniosły 311 501 tys. zł.

Działalność Grupy EMC jest obecnie prowadzona na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Sieć zarządza 10 szpitalami i 26 przychodniami. Zatrudnia 3,5 tysiąca pracowników.

Wszystkie szpitale z Grupy Kapitałowej EMC zostały ujęte w sieci szpitali, czyli w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), który obowiązuje od 1 października 2017 roku.

 

 

 

Przeczytaj teraz

Grupa EMC odnotowała wzrost przychodów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.03.2018

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EMC za rok 2017 wyniosły 311 501 tys. zł, czyli więcej niż rok wcześniej, kiedy miały wartość 277 484 tys. zł. Za rok 2017 Grupa odnotowała stratę w wysokości 1 425 tys. zł. Rok wcześniej strata miała wartość 22 703 tys. zł.

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy EMC w 2017 roku była sprzedaż usług medycznych w ramach kontraktów z NFZ. Działalność ta w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wygenerowała prawie 88 procent osiąganych przez Grupę przychodów.

W 2017 roku Grupa EMC kontynuowała inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich oraz realizowała nowe  wynikające ze zobowiązań inwestycyjnych powstałych w momencie nabywania kolejnych jednostek. Największe inwestycje prowadzone w 2017 roku to dokończenie budowy SOR w Lubinie, budowa przychodni specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej w Kwidzynie, modernizacja szpitala w Kowarach na potrzeby przeniesienia ZOL z dotychczasowej lokalizacji oraz modernizacja szpitala w Piasecznie w celu rozszerzenia zaplecza medycznego oraz poprawy warunków pobytowych dla pacjentów.

– Rok 2017 był dla nas okresem, w którym inwestowaliśmy w naszą pozycję rynkową, rozwój i zespół. Był bardzo intensywny pod względem ilości i zakresu prowadzonych inwestycji budowlanych. Wynikający z nich rozwój szpitali w Lubinie, Katowicach, Kowarach i Piasecznie, a przede wszystkim poprawa jakości, którą dzięki temu oferujemy naszym pacjentom, cieszą nas wszystkich i są powodem do dumy. Wdrożenie metodologii szczupłego zarządzania (tzw. Lean Management) w szpitalu w Lubinie to pierwszy etap, którego efekty zostały docenione tytułem Innowacyjnego Szpitala 2017 roku w konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny – komentuje wyniki Rafał Szmuc, prezes zarządu EMC Instytutu Medycznego SA.

Strategia EMC zakłada dynamiczny rozwój działalności, w dużej mierze opierający się na akwizycjach szpitali oraz podmiotów świadczących usługi ambulatoryjne na terenie kraju. Duże miasta na terenie całej Polski są jednym z kluczowych obszarów, na których Grupa zamierza koncentrować działania w tym zakresie w nadchodzących latach.

Działalność Grupy EMC jest obecnie prowadzona na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Sieć zarządza 10 szpitalami i 26 przychodniami. Zatrudnia 3,5 tysiąca pracowników.

Wszystkie szpitale z Grupy Kapitałowej EMC zostały ujęte w sieci szpitali, czyli w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), który obowiązuje od 1 października 2017 roku.

Przeczytaj teraz