15-lecie działalności Genomed S.A.

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.02.2023

Firma Genomed SA obchodzi 15-lecie działalności. Z tej okazji ogłosiła wdrożenie usługi profilaktycznego badania genomu człowieka. Jest to najbardziej kompleksowe badanie genetyczne, którego powstanie było możliwe dzięki wielu latom działalności badawczo-rozwojowej firmy.

Genomed SA oferuje usługi sekwencjonowania i analizy DNA, RNA, syntezy DNA oraz diagnostyki genetycznej, w tym badań prenatalnych. Z usług firmy korzysta ponad tysiąc jednostek badawczych, uczelni, firm i klinik w Polsce i w Unii Europejskiej.

Firma realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Udziałowcem Genomed S.A. jest spółka Diagnostyka S.A., która posiada 45 procent udziałów w kapitale zakładowym (30,82  procent głosów na WZA).

Genomed: kolejny rok wzrostu przychodów

Przeczytaj teraz