Nie będzie elektronicznej historii choroby

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.10.2018

W rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykreślono przepis, zgodnie z którym szpitale i placówki ambulatoryjne były zobowiązane do prowadzenia w formie elektronicznej historii choroby.

Zmianę tę zawiera projekt rozporządzenie ministra zdrowia, który opublikowany został na stronie Rządowego Centrum Legislacji 25 października 2018 roku.

Z projektu wynika, że uchylony zostanie paragraf 10a z załącznika do rozporządzenia, zgodnie z którym świadczeniodawca jest obowiązany do prowadzenia w postaci elektronicznej historii choroby – w przypadku leczenia szpitalnego oraz historii zdrowia i choroby – w przypadku ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej w formie praktyki prywatnej.

Z uzasadnienia wynika, że zmianę tę wprowadzono, ponieważ placówki nie są obecnie dostatecznie przygotowane do wypełnienia tego obowiązku.

Rozporządzenie ma wejść w życie 31 grudnia 2018 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w terminie 10 dni od jego otrzymania.

Przeczytaj teraz