Nowe czynniki szkodliwe i zagrożenia dla zdrowia w pracy i w życiu codziennym. Jak zapobiegać ich działaniu?

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.05.2024

Wszyscy obserwujemy zmiany, jakie zachodzą w niemalże każdej sferze życia na całym świecie, a które rzutują też na środowisko pracy i zamieszkania. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, eksperci z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi – organizacji partnerskiej Pracodawców Medycyny Prywatnej – przygotowali opracowanie zatytułowane „Nowe czynniki szkodliwe i zagrożenia dla zdrowia w pracy i w życiu codziennym. Jak zapobiegać ich działaniu?” pod red. Anny Kozajdy.

Wyboru czynników dokonano biorąc pod uwagę zwiększoną w ostatnich latach częstość ich występowania w pracy, jak i w życiu codziennym. Na tej podstawie w publikacji zostały szczegółowo omówione:

– związki zaburzające funkcjonowanie ludzkiego układu hormonalnego;

– wirusy;

– pole elektromagnetyczne;

– klimatyzacja powietrza w pomieszczeniach;

– stres;

– otyłość.

Każde z powyższych zagadnień zostało opisane w oddzielnym rozdziale przez ekspertów z danej dziedziny. Dołożono wszelkich starań, aby w poszczególnych rozdziałach znalazł się zbiór istotnych informacji o każdym z czynników, które pozwolą rozwiać wątpliwości, kto, gdzie i kiedy jest narażony na ich szkodliwe dla zdrowia działanie oraz wyjaśnić, jak temu zapobiegać oraz chronić swoje zdrowie.

Dokument dostępny jest tutaj ➡ Nowe czynniki szkodliwe i zagrożenia dla zdrowia w pracy i w życiu codziennym. Jak zapobiegać ich działaniu?

Zapraszamy do lektury!

***

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Bezpłatny e-learning dla profesjonalistów służby medycyny pracy organizowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.11.2023

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi (partner Pracodawców Medycyny Prywatnej) zaprasza profesjonalistów służby medycyny pracy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w formie e-learningu nt. rozwiązań w zakresie wsparcia zdrowia i jak najdłuższej aktywności zawodowej pracowników.

—> ZAREJESTRUJ SIĘ <—

➡️ Szkolenie obejmuje 9 modułów:

 • Kompleksowy model przeciwdziałania wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy – rola służby medycyny pracy.
 • Możliwość wykonywania pracy wymagającej określonej sprawności psychofizycznej wraz z wiekiem.
 • Badania w kierunku chorób układu oddechowego u osób starszych.
 • Praca zdalna – szansa i wyzwanie dla starzejących się pracowników.
 • Narząd wzroku – zmiany związane z wiekiem – schorzenia, kryteria zdrowotne.
 • Zmiany w obrębie układu ruchu związane z wiekiem – profilaktyka i zasady ergonomii.
 • Narażenie na czynniki szkodliwe dla układu oddechowego u starzejących się pracowników.
 • Medycyna stylu życia. Jak zdrowo i aktywnie się starzeć?
 • Zdrowie psychiczne u starzejącego się pracownika.

➡️ W czasie trwania szkolenia do Państwa dyspozycji dostępni będą eksperci Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:

 • Problemy orzecznicze wśród osób starszych, opieka profilaktyczna nad pracownikiem: Marta Wiszniewska, Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Marcin Rybacki, Jolanta Walusiak-Skorupa.
 • Ergonomia, promocja zdrowia wśród osób starszych: Kinga Polańska, Magdalena Janc, Krzysztof Puchalski, Eliza Goszczyńska.
 • Zdrowie psychiczne osób starszych, wsparcie psychologiczne pracowników: Kaja Staszewska, Edyta Klimczak.

➡️ Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa (10 punktów edukacyjnych*).

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

—> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ <—

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Przeczytaj teraz

WEBINARIUM: „Jak wspierać zdrowie pracowników i osiągnąć sukces organizacyjny?” – 12-13 października 2023 r.

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.10.2023

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi – partner Pracodawców Medycyny Prywatnej – zaprasza pracodawców i profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem zdrowiem pracowników do udziału w bezpłatnym webinarium: „Jak wspierać zdrowie pracowników i osiągnąć sukces organizacyjny?” nt. możliwych do wdrożenia w firmie rozwiązań wspierających zdrowie i aktywność zawodową pracowników. Webinarium odbędzie się w dniach 12-13 października 2023 r.

—> REJESTRACJA <—

W czasie webinarium będzie można dowiedzieć się, które obszary i w jaki sposób należy wspierać, aby budować kapitał i kulturę zdrowia pracowników w kontekście niekorzystnych procesów demograficznych. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje, dyskusje panelowe, a także warsztaty prowadzone przez ekspertów promocji zdrowia w miejscu pracy, zarządzania kapitałem ludzkim, psychologii zdrowia i pracy, fizjologii pracy oraz ergonomii, zdrowia publicznego, jak również medycyny pracy. Uczestnicy – po ukończonym webinarium – otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa.

Program dostępny jest na stronie projektu „Praca na Zdrowie”.  

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

Przeczytaj teraz

OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD STARZEJĄCYM SIĘ PRACOWNIKIEM. BROSZURA DLA SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.06.2023

Partner Pracodawców Medycyny Prywatnej – Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi – przygotował broszurę: „Opieka profilaktyczna nad starzejącym się pracownikiem. Broszura dla służby medycyny pracy”.

Polska ma jeden z niższych wskaźni­ków aktywności zawodowej osób >50 r.ż. wśród krajów Unii Euro­pejskiej, a postępujący proces starzenia się społeczeństwa polskie­go i brak zwiększenia zatrudnienia w grupie wie­kowej >50 r.ż. przyniesie poważne skutki społeczno-ekonomiczne. Częstość występowania chorób przewlekłych (m.in. układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i układu ruchu, nowotworów, cukrzycy, problemów zdrowia psychicznego) narasta z wiekiem. Dlatego bardzo ważne jest zatrzymywanie pracowników na rynku pracy poprzez podejmowanie działań na rzecz zacho­wywania, a nawet wzmacniania ich zdolności do pracy.

System opieki profi­laktycznej nad pracującymi realizowany przez lekarzy medycyny pracy powinien zostać włączony do podmiotów realizujących kompleksowe działania prozdrowotne. Niniejsza broszura, opracowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, jest zasobem aktualnej wiedzy o problemach zdrowotnych i dobrych praktykach w opiece profilaktycznej nad starzejącymi się pracownikami oraz o możliwościach ich wspierania w środowisku pracy. 

Broszura dostępna jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Przeczytaj teraz