Iniekcja doszklistkowa będzie świadczeniem ambulatoryjnym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nowe świadczenie pod nazwa „iniekcja doszklistkowa”.

Wprowadzenie tego świadczenia stanowi realizację rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Iniekcja doszklistkowa jest procedurą medyczną będącą podstawowym sposobem podawania do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Stosowana jest w leczeniu szeregu różnych schorzeń oka: neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, cukrzycowego obrzęku plamki, niedrożności żył siatkówki, zakrzepu gałęzi żyły środkowej siatkówki, zapalenia wnętrza gałki ocznej, retinopatii cukrzycowej oraz krótkowzroczności patologicznej.

Wstrzyknięcie do ciała szklistego preparatu leczniczego umożliwia wysoce ukierunkowaną terapię lekową, maksymalizując dostarczanie leku terapeutycznego do tylnego bieguna oka, jednocześnie minimalizując toksyczność ogólnoustrojową. Korzyści z iniekcji zależą od leczonej patologii oka, ale zazwyczaj obejmują poprawę widzenia lub zapobieganie pogorszeniu widzenia. W przypadku infekcji korzyścią jest również bezpośrednie dostarczenie antybiotyku czy leku przeciwgrzybiczego do oka w pobliżu ogniska infekcji.

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Obecnie iniekcja doszklistkowa finansowana jest ze środków publicznych w ramach programu lekowego oraz w ramach lecznictwa szpitalnego.

Wprowadzenie świadczenia „iniekcja doszklistkowa” pozwoli na podawanie pacjentom w trybie ambulatoryjnym steroidów, antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, leków przeciwwirusowych oraz leków immunosupresyjnych. Dostępność iniekcji doszklistkowej w ramach AOS będzie jednym z istotnych elementów terapii u pacjentów z rożnymi chorobami narządu wzroku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 lutego 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz