EMC: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Lubinie z nowymi pomieszczeniami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie wzbogaciło Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy o nowe pomieszczenia. Placówka dysponuje obecnie miejscami dla 50 podopiecznych, zlokalizowanymi na piątym piętrze oraz na parterze budynku przy ulicy Generała Józefa Bema 5.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest miejscem, gdzie pacjenci nie wymagający hospitalizacji otrzymują całodobowe świadczenia medyczne. Zakres oferowanych świadczeń obejmuje między innymi pielęgnację, rehabilitację i opiekę, a także zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz kontynuację leczenia farmakologicznego. Oferowane jest wsparcie psychologiczne i duchowe.

Głównym celem ZPO jest pomaganie przewlekle chorym i niepełnosprawnym w odzyskaniu jak największego zakresu sprawności i niezależności, a także poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin.

Prowadzone są tutaj także szkolenia, które uczą pacjentów nowych sposobów radzenia sobie z niedowładem i niepełnosprawnością oraz dotyczące edukacji zdrowotnej dla pacjentów i ich rodzin.

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie oferuje leczenie szpitalne na 11 oddziałach, prowadzi też hospicjum stacjonarne, a także poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne (RTG, USG, tomografia komputerowa, endoskopia).

Centrum Medyczne Gizińscy otworzyło Centrum Psychiatrii i Centrum Badawczo-Rozwojowe

Placówka należy do Grupy EMC, która prowadzi w całej Polsce 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), funkcjonujących na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2022 Grupa EMC Instytut Medyczny S.A. uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży o wartości 575 tys. zł. Były one wyższe o niecałe 12 procent od przychodów osiągniętych w roku 2021, kiedy to wynosiły 514 tys. zł.

Za rok 2022 Grupa EMC odnotowała także stratę netto wielkości 1 529 tys. zł, rok wcześniej odnotowano zysk o wartości 3 630 tys. zł.

Ponad 80 procent przychodów Grupy EMC stanowią przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: www.emc-sa.pl

Przeczytaj teraz

Szpital Bonifratrów modernizuje blok operacyjny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie planuje remont bloku operacyjnego. Inwestycja ma się rozpocząć w październiku 2023 roku, a jej zakończenie przewidywane jest na luty 2024 roku.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną prace budowlane, zakupione zostanie nowe wyposażenie, a także zainstalowany zostanie nowy system zarządzania blokiem operacyjnym.

Szpital regularnie inwestuje w modernizacje i remonty oraz doposażenie w aparaturę medyczną. W ciągu ostatnich pięciu lat przeznaczono na ten cel ponad 20 mln złotych. Wszystkie oddziały przeszły gruntowne przebudowy i modyfikacje.

Nowy sprzęt w Szpitalu Bonifratrów w Łodzi

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi oddziały: chirurgii urazowo-ortopedycznej, diagnostyczno-leczniczy, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, kliniczny oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej, wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Placówka posiada także poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz prowadzi przychodnię w Zakopanem.

Placówka jest jednym z czterech bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe funkcjonują w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, hospicjum we Wrocławiu oraz apteki, sklepy zielarskie i domy opieki.

 

Źródło: www.bonifratrzy.pl

Przeczytaj teraz

Nowa izba przyjęć w szpitalu we Wschowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2023

W szpitalu we Wschowie, należącym do Grupy Nowy Szpital, oddana została do użytku przebudowana izba przyjęć. Projekt obejmował prace budowlane w zakresie dostosowania układu przestrzennego placówki medycznej do nowych zadań.

W rezultacie powstała nowoczesna przestrzeń spełniająca wszelkie standardy związane z pobytem pacjentów. W ramach inwestycji wybudowano także wiatę dla karetek.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej w latach 2020 – 2023 wyniósł ponad  700 tys. zł.

Nowa izba przyjęć została przystosowana do dwóch typów działań – przyjęć planowych oraz przypadków nagłych wymagających udzielenia bieżącej doraźnej pomocy.

Coraz więcej Polaków kupuje prywatne ubezpieczenie medyczne

Inwestycja dała także możliwość izolacji pacjentów z podejrzeniem chorób zakaźnych.

W nowo wyremontowanej przestrzeni o powierzchni prawie 100 mkw znajdują się: Centralny Punkt Obsługi Pacjenta, izolatka wraz ze śluzą, łazienki dla pacjentów i personelu oraz pokój socjalny. Kupiono także macerator i wykonano zabudowy meblowe.

Nowy Szpital we Wschowie prowadzi 3 oddziały – chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, USG, endoskopii), 12 poradni specjalistycznych (w tym dwie w miejscowości Góra), pracownię rehabilitacji i stację dializ. Oferuje także opiekę długoterminową.

Placówka należy do Grupy Nowy Szpital, która prowadzi w sumie 10 placówek .Oprócz szpitala we Wschowie są to także placówki w Olkuszu, Szprotawie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Źródło: www.nowyszpital.pl

Przeczytaj teraz

Szpital we Wschowie zainwestował w instalację tlenową

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.02.2023

Nowy Szpital we Wschowie zakończył inwestycję dotyczącą budowy stacji zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonania instalacji tlenowej w szpitalu. Inwestycja została sfinansowana z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Wartość dofinansowania wyniosła 770 000 zł, całkowita wartość inwestycji to 802 000 zł.

Celem realizacji inwestycji było zwiększenie bazy łóżkowej w województwie lubuskim dla pacjentów zakażonych wirusem Sars-Cov2 oraz zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu w szpitalu w dobie pandemii.

Nowy Szpital we Wschowie prowadzi 3 oddziały – chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, USG, endoskopii), 12 poradni specjalistycznych (w tym dwie w miejscowości Góra), pracownię rehabilitacji i stację dializ. Oferuje także opiekę długoterminową.

Placówka należy do Grupy Nowy Szpital, która prowadzi w sumie 10 placówek .Oprócz szpitala we Wschowie są to także placówki w Olkuszu, Szprotawie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Penta Hospitals kupiła Grupę Nowy Szpital

Przeczytaj teraz

Innova Capital zainwestowała w placówki medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.02.2023

Innova Capital, firma private equity, w roku 2022 zainwestowała w udziały w trzech spółkach działających na rynku usług stomatologicznych – litewskiej sieci DPC, a także w polskich klinikach Dentaurus oraz Medicadent.

Fundusz chce stworzyć niezależną regionalną grupę stomatologiczną, w skład której będzie wchodzić 19 klinik zlokalizowanych w Polsce, na Litwie oraz w Wielkiej Brytanii.

Dentaurus prowadzi placówki w Gdańsku i Toruniu, a Medicadent – w Poznaniu, Luboniu i Wolsztynie.

Medicover Stomatologia pozyskuje kolejną prestiżową klinikę

Sześć funduszy inwestycyjnych Innova Capital od 1994 roku osiągnęło łączną kwotę 1,2 mld euro w aktywach i przyczyniło się do rozwoju ponad 60 firm zlokalizowanych w 10 krajach regionu.

Cztery pierwsze fundusze zostały już pomyślnie zbyte, a w ramach Innova/5 pozostała tylko jedna inwestycja (Flokk – producent siedzisk biurowych), po niedawnym niezwykle udanym wyjściu ze słoweńskiego Trimo (systemy fasadowe), co przyniosło ponad 4,7-krotny zwrot z inwestycji. W ramach piątego funduszu firmie udało się także wyjść z PeP (Polskie ePłatnosci), wiodącego procesora płatności, co przyniosło jej 5,2-krotny zwrot. W ramach Innova/6 dokonano dziewięciu inwestycji, a pozostałe w funduszu aktywa Innova wykorzysta do realizacji kolejnych przejęć w ramach istniejącego portfela (follow-on).

W sierpniu 2022 Innoca ogłosiła pozyskanie ponad 220 mln euro w ramach pierwszego zamknięcia swojego najnowszego funduszu – Innova/7.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Lux Med po rozbudowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.01.2023

Centrum Medyczne Lux Med, zlokalizowane w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 8, zostało rozbudowane. W wyniku inwestycji powstały tutaj kolejne 22 gabinety konsultacyjne i gabinety zabiegowe.

Powstał między innymi gabinet audiometrii i ciemnia okulistyczna. Zwiększona została liczba dostępnych specjalizacji lekarskich, w tym również dziecięcych.

Oprócz kardiologów, ortopedów, neurologów i reumatologów placówka zapewnia konsultacje laryngologiczne, gastroenterologiczne, lekarzy nefrologów i diabetologów. Ponadto opiekę nad najmłodszymi pacjentami pełnią tutaj specjaliści dziecięcy (alergolodzy, gastroenterolodzy, pulmonolodzy i endokrynolodzy).

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Centrum Medyczne przy ulicy 1 Sierpnia 8 oferuje także leczenie stomatologiczne, badania diagnostyczne, takie jak EKG, USG, RTG orz wideodermatoskopia. Działają tutaj gabinety pobrań materiału do badań laboratoryjnych.

     

Placówka pełni także dyżur 24 godzinny, w nagłych przypadkach medycznych.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów.

Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Przeczytaj teraz

Nowy sprzęt w Szpitalu Bonifratrów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.01.2023

Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi został wyposażony w nowy sprzęt, jest to „wieża endoskopowa”, która pozwala na dokładniejszą diagnostykę chorób układu pokarmowego, żołądka i dwunastnicy, a także schorzeń przełyku. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 300 tys. zł.

W skład urządzenia (zestawu endoskopowego Pentax), które trafiło do pracowni endoskopii, wchodzą między innymi wideokolonoskop i wideogastroskop, który daje lekarzom obraz w jakości HD. Sprzęt jest wyposażony w procesor wideo, służący do wyświetlania i sterowania obrazem, uzyskiwanym z endoskopów podczas badania.

Szpital Bonifratrów nieustannie inwestuje w sprzęt diagnostyczny, pozwalający na wykonywanie coraz dokładniejszych i bardziej skomplikowanych badań, zapewniając przy tym jak największy komfort badanym pacjentom.

Rozwój diagnostyki wiąże się z rozbudową szpitala, przybywa nowych poradni specjalistycznych działających przy szpitalu. Przy placówce powstaje Regionalne Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych.

Pracodawcy odegrają istotną rolę w kształtowaniu prywatnego rynku medycznego

Szpital Bonifratrów w Łodzi posiada 166 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedycznym, okulistycznym, medycyny paliatywnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Przy szpitalu działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, zespół rehabilitacji leczniczej oraz pracownie diagnostyczne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Zakup spółki OncoBay Clinical przez Neuca

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.12.2022

Neuca Clinical Trials INC z siedzibą w Deleware, USA, spółka zależna od Neuca S.A., zawarła z dotychczasowymi akcjonariuszami warunkową umowę kupna akcji spółki OncoBay Clinical Inc., z siedzibą w Deleware, USA.

Zgodnie z umową NCT nabędzie 72,6 procent akcji OncoBay za łączną cenę 33,5 mln USD. Cena sprzedaży może zostać powiększona o dopłaty uzależnione od wyniku finansowego OncoBay zrealizowanego w latach 2023 i 2024. Spółka szacuje, że łączna wartość dopłat wyniesie około 18 mln USD przy założeniu realizacji prognozowanego przez OncoBay wyniku finansowego EBITDA w roku 2024 na poziomie 16,6 mln USD.

Spółka spodziewa się spełnienia wszystkich warunków zawieszających w styczniu 2023 roku.

Jednocześnie 28 grudnia 2022 roku NCT oraz sprzedający zawarli porozumienie akcjonariuszy, zgodnie z którym NCT otrzyma prawo do nabycia 23,4 procent akcji Oncobay, a sprzedający prawo do sprzedaży 23,4 procent akcji OncoBay odpowiednio w roku 2028 (prawo kupna) oraz w roku 2030 (prawo sprzedaży). Cena wykonania opcji kupna i sprzedaży jest uzależniona od wyniku finansowego OncoBay zrealizowanego w roku poprzedzającym jej wykonanie.

OncoBay to wywodząca się z Florydy (Tampa) firma typu Clinical Research Organization (CRO) założona przez Moffit Cancer Center. Realizuje projekty immuno-onkologiczne i wczesne fazy badań klinicznych.

Spółka OncoBay wraz z należącą do Grupy Kapitałowej Neuca spółką Clinscience prowadzą obecnie wspólnie kilkadziesiąt projektów a inwestycja jest kontynuacją trwającej od dwóch lat współpracy pomiędzy spółkami.

Medicover kończy rok jako sportowy lider na Dolnym Śląsku

Przychody OncoBay w roku 2022 wyniosły około 25 mln USD, prognoza przychodów na rok 2023 to 70 mln USD.

Nabycie OncoBay jest elementem realizacji długoterminowej strategii rozwoju Neuca w obszarze badań klinicznych, który istotnie poszerzy zasięg geograficzny i ofertę produktową tego segmentu.

Grupa Neuca działa na kilku obszarach ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi.

Od 2021 roku Neuca jest właścicielem większościowego pakietu akcji TU Zdrowie i rozwija usługi ubezpieczeniowe. Od czerwca 2022 realizuje umawianie usług zdrowotnych poprzez nowego operatora medycznego – Unimedi, spółkę powołaną przez Grupę Neuca.

Neuca Med, spółka z Grupy Neuca, jest operatorem Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia, sieć obejmuje ponad 70 placówek w siedmiu województwach.

Przeczytaj teraz

Grupa Centrum CBT pozyskała inwestora

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.12.2022

Grupa Centrum CBT, prowadząca sieć 16 poradni o profilu psychologiczno-psychoterapeutycznym, psychiatrycznym oraz szkołę psychoterapii, pozyskała inwestora. Jest to inwestor prywatny, który nabył większościowy pakiet udziałów w firmie.

Rolę doradcy transakcyjnego w procesie pełniła spółka Upper Finance Med Consulting, a funkcję Prezesa Grupy Centrum CBT objęła Joanna Szyman.

Centrum CBT powstało w 2000 roku i tworzy sieć poradni działających w 6 miastach w Polsce – w Warszawie, w Legionowie, w Otwocku, w Gdańsku, w Gdyni oraz w Łodzi. Placówki oferują kompleksowe usługi w zakresie diagnozy i leczenia różnego rodzaju zaburzeń i problemów psychicznych, zwłaszcza w zakresie  wsparcia psychoterapeutycznego dostosowanego do potrzeb osób w każdym wieku.

Mind Health współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Grupa Centrum CBT zatrudnia ponad 300 ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego. W placówkach Grupy Centrum CBT leczenie oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne znajdują pacjenci zmagający się z chorobami psychicznymi oraz zaburzeniami neurorozwojowymi takimi, jak ADHD i zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzeniami nastroju, lękowymi, odżywiania, tikami, uzależnieniami, w tym behawioralnymi, oraz  innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, wymagającymi profesjonalnej opieki.

– To dla mnie zaszczyt, że będę mogła wspierać rozwój Grupy Centrum CBT. Psychiatria, obok kardiologii i onkologii, jest jedną z priorytetowych dziedzin opieki zdrowotnej. Niezwykle potrzebne są dziś inwestycje w tej dziedzinie i współpraca w ramach systemu, aby odpowiedzieć skutecznie na potrzeby pacjentów i wzmocnić jakość opieki w obszarze zdrowia psychicznego. Dziś ponad 6 mln Polaków w wieku produkcyjnym doświadcza zaburzeń psychicznych. Do tego dochodzą rosnące potrzeby w zakresie opieki psychicznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Grupa Centrum CBT odpowiada obecnie za opiekę nad grupą około 100 tysięcy pacjentów i ich rodzin. W ciągu kilku najbliższych lat zamierzamy istotnie rozwinąć sieć placówek Grupy Centrum CBT, oferując szeroką, kompleksową opiekę psychiatryczno-psychoterapeutyczną, a także poszerzyć ofertę świadczeń zdrowotnych oraz ofertę edukacyjną i wzmocnić rozwój zespołów medycznych – mówi Joanna Szyman, prezes zarządu Grupy Centrum CBT.

Grupa Scanmed przejmuje wielkopolski Ars Medical

Świadczenia w poradniach Centrum CBT są dostępne zarówno prywatnie, jak i w ramach NFZ.

W ramach kontraktu NFZ, Grupa Centrum CBT zapewnia wsparcie  dzieciom i młodzieży doświadczającym zaburzeń psychicznych, a także ich rodzinom w systematycznie otwieranych (od kwietnia 2020 roku)  ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej Centrum CBT finansowanych ze środków NFZ.

W ramach Grupy Centrum CBT działa już 14 takich ośrodków. Poza tym na terenie województwa mazowieckiego działa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie małoletni pacjenci mają dostęp również do lekarzy psychiatrów w ramach NFZ.

Unikalną wartością Grupy Centrum CBT jest renomowana Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, prowadząca obecnie szkolenie dla ponad 530 studentów. Szkoła działa od 2002 roku. i posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

– Cieszymy się bardzo, że Grupa Centrum CBT zyskała zaufanie inwestora oraz doświadczonych menedżerów, którzy pomogą nam zrealizować nasze plany rozwoju. Połącznie naszych kompetencji pozwoli rozwinąć wysokiej klasy kompleksową opiekę w obszarze zdrowia psychicznego, a nasi pracownicy i współpracownicy zyskają nowe perspektywy rozwoju – mówi Paweł Szeplewicz, wiceprezes zarządu Grupy Centrum CBT.

– Rośnie zapotrzebowanie na inwestycje w zdrowie psychiczne. Wyzwania chętnie podejmują inwestorzy prywatni, inwestorzy finansowi zainteresowani odpowiedzialnymi i zrównoważonymi społecznie inwestycjami. Zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla spełnienia i satysfakcji życiowej, a także dla uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym – mówi Tatiana Piechota, prezes Upper Finance MED Consulting.

W tym roku Grupa Upper Finance obchodzi jubileusz 15-lecia. Procesy konsolidacji rynku medycznego stały się znacznym udziałem jej działalności w ciągu kilku ostatnich lat. Wartość transakcji M&A na rynku usług medycznych z udziałem Upper Finance wynosi 2 mld zł.

Przeczytaj teraz

Carint rozpoczyna rozbudowę centrum kardiologii w Oświęcimiu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.10.2022

19 października 2022 rozpoczęła się rozbudowa Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii G.V.M. Carint w Oświęcimiu. Ośrodek funkcjonuje na terenie szpitala powiatowego już od kilkunastu lat.

W ramach inwestycji do istniejącego obiektu zostanie dobudowany dwupiętrowy pawilon o powierzchni 730 mkw. Na piętrze znajdzie się sala hybrydowa przeznaczona do wykonywania zabiegów planowych, mniej inwazyjnych i skuteczniejszych dla pacjentów, a także wykorzystywana w nagłych przypadkach. Powstanie tam również nowy oddział intensywnej opieki kardiologicznej. Na parterze pawilonu znajdzie się nowa izba przyjęć oraz dzienny oddział rehabilitacji kardiologicznej. Rozbudowany zostanie również parking.

Dzięki inwestycji pacjenci placówki zyskają dostęp do nowej infrastruktury, która wzmocni specjalistyczną opiekę kardiologiczną w regionie oraz poprawi bezpieczeństwo i kompleksowość leczenia.

Budynek ma być oddany do użytku w 2023 roku.

Umowa na dzierżawę szpitalnego gruntu w pod inwestycję została podpisana 2 marca 2022 roku.

Carint rozbuduje centrum kardiologii w Oświęcimiu

Oświęcimski szpital im. św. Maksymiliana Kolbego dysponuje około 530 łóżkami na kilkunastu oddziałach, a także ponad 20 poradniami specjalistycznymi.

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii GVM Carint w Oświęcimiu od ponad 12 lat zapewnia pacjentom powiatu oświęcimskiego i wadowickiego dostęp do diagnostyki i zabiegowych procedur kardiologicznych. Szpitalne świadczenia medyczne są dostępne dla pacjentów w ramach kontraktu z NFZ.

Od momentu powstania oddziału hospitalizowano w nim ponad 10.000 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym a obecnie leczonych jest przeszło 1.000 pacjentów kardiologicznych rocznie. Centrum Kardiologii GVM Carint realizuje całodobowe zabezpieczenie dyżurowe dla pilnych przypadków kardiologicznych, w tym zawałów serca, gdzie czas do podjęcia interwencji odgrywa kluczową rolę, stąd w celu skrócenia czasu dojazdu istotny jest szybki dostęp do leczenia zabiegowego blisko miejsca zamieszkania.

Rozbudowa ośrodka nie obciąża budżetu szpitala oraz powiatu, finansowana jest przez Carint dzięki wsparciu włoskiego partnera Gruppo Villa Maria S.p.A.

Włoska firma świadczy usługi medyczne od 1973 roku i dysponuje 125 salami operacyjnymi między innymi we Włoszech, Francji, Polsce.

G.V.M. Carint prowadzi także Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim, Centrum Interwencji Sercowo – Naczyniowych w Sanoku,  Oddział Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki oraz Pracownię Elektrofizjologii w Szpitalu w Myszkowie. W ramach sieci Carint działają także pracownie hemodynamiczne w Radomsku i Zakopanem, Carint współpracuje ze szpitalami w Tarnowie i Stalowej Woli.

Carint  prowadzi także placówkę we Lwowie, gdzie w miejscowym centrum kardiologii i kardiochirurgii wciąż, mimo rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie, nieprzerwanie leczeni są pacjenci.

GVM Carint w Sanoku rozwija najnowsze metody leczenia

Przeczytaj teraz

Nowa sala operacyjna w szpitalu Bonifratrów w Łodzi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.10.2022

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi otwarta została kolejna, czwarta już nowoczesna sala operacyjna oraz nowa, większa sala wybudzeniowa. Nowa sala operacyjna to specjalnie wyposażona sala pod kątem przeprowadzania zabiegów i operacji ortopedycznych. Jej otwarcie pozwoli jednocześnie na utworzenie drugiej „specjalistycznej” sali operacyjnej – jedna z dotychczas istniejących sal stanie się salą okulistyczną.

W bezpośrednim sąsiedztwie sal operacyjnych, wśród pomieszczeń bloku operacyjnego zlokalizowana została nowa sala wybudzeniowa. Przestronna, komfortowo wyposażona, liczy 12 łóżek, jest więc trzykrotnie większa od tej, którą szpital dysponował do tej pory. Trafiają tu pacjenci bezpośrednio po operacji lub zabiegu, wykonywanym na bloku operacyjnym.

Dzięki rozbudowie bloku operacyjnego będzie można zwiększyć liczbę wykonywanych zabiegów i operacji, pacjenci będą na nie także krócej czekać. Wzrosną możliwości wykorzystania nowoczesnego sprzętu, jakim dysponuje szpital. Chodzi między innymi o urządzenia, które są używane do wykonywania operacji i zabiegów małoinwazyjnych – wideoskop najnowszej generacji Einstein Vision 3D, służący do wykonywania operacji laparoskopowych oraz robot chirurgiczny da Vinci, pomagający w wykonywaniu skomplikowanych operacji.

W szpitalu Bonifratrów w Łodzi metodami małoinwazyjnymi wykonuje się już około 40 procent operacji i zabiegów w obrębie jamy brzusznej.

Szpital Medicover z certyfikatami „Eksperta da Vinci”

Otwarcie nowej sali operacyjnej i dużej sali wybudzeniowej realizowane jest w ramach trwającej rozbudowy i modernizacji Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Łodzi, które zakończy się otwarciem Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych.

Szpital powiększy się o dwukondygnacyjny budynek o powierzchni prawie 1400 metrów kwadratowych. Zostaną w nim umieszczone: Centralna Sterylizatornia, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Oddział Onkologii Klinicznej, wzrośnie liczba łóżek w szpitalu.  W październiku 2022 roku pacjenci będą mogli korzystać z chemioterapii.

W Bonifraterskim Centrum Medycznym w Łodzi od wielu lat są już wykonywane zabiegi i operacje onkologiczne, uruchomiono też poradnię onkologiczną. Pacjenci będą więc mieć tutaj zapewnioną kompleksową opiekę onkologiczną: od rozpoznania i diagnostyki, poprzez leczenie operacyjne i chemioterapię, po możliwość dalszego leczenia onkologicznego.

Szpital Bonifratrów buduje centrum onkologii

Źródło: www.bonifratrzy.pl

Przeczytaj teraz

Oddział Kardiologiczny PAKS w Dąbrowie Górniczej po modernizacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.09.2022

III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii, działający w Szpitalu Specjalistycznym im. Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej został otwarty po modernizacji. Jest to jeden z największych oddziałów prowadzonych przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

American Heart of Poland świadczy usługi dla mieszkańców Zagłębia już od 17 lat. Prowadzony przez Grupę oddział realizuje pełne spektrum opieki kardiologicznej. Średnio co miesiąc otrzymuje tu pomoc prawie 200 pacjentów. Tylko w roku 2021 było to łącznie 2700 chorych, w tym 700 pacjentów zawałowych.

– W Dąbrowie Górniczej leczymy obecnie pełen profil chorób kardiologicznych. Trafiają tutaj pacjenci między innymi z chorobą niedokrwienną serca, ze stabilną formą dusznicy, z zaburzeniami przewodzenia i rytmu serca – wyjaśniał dr Paweł Kaźmierczak, członek zarządu, dyrektor ds. medycznych Grupy American Heart of Poland.

Modernizacja oddziału realizowana przez Grupę American Heart of Poland polegała nie tylko na odnowieniu infrastruktury i wymianie sprzętu medycznego, ale także na stworzeniu całkiem nowego układu funkcjonalnego. Dzięki przeprowadzonym pracom ośrodek zyskał dwie sale hemodynamiki skomunikowane z resztą oddziału za sprawą dwóch wind przystosowanych do transportu pacjentów na łóżkach szpitalnych. Nowy układ pomieszczeń i zwiększenie powierzchni oddziału zdecydowanie ulepszyło funkcjonowanie placówki i wpłynęło na poprawę komfortu, nie tylko pacjentów, ale również personelu medycznego.

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover

– Dzięki powiększeniu powierzchni mogliśmy rozwinąć blok operacyjny, zyskując przy tym również możliwość pozyskania nowego sprzętu i rozbudowy zaplecza technicznego. W związku z tym oferta skierowana do pacjentów kardiologicznych może być poszerzona o zabiegi, których do tej pory nie byliśmy w stanie wykonywać – tłumaczył dr n.med. Marek Kondys, ordynator III Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Dąbrowie Górniczej. – Zakończona modernizacja to bardzo istotny moment w historii naszej placówki, tym bardziej, że był to projekt bardzo skomplikowany do przeprowadzenia pod kątem technicznym i organizacyjnym. Ze względu na decyzję o zachowaniu ciągłości opieki nad naszymi pacjentami praca oddziału nie była wstrzymywana na czas remontu – wyjaśniał ordynator.

W ramach remontu oddział zyskał także dodatkowe sale dla pacjentów, które zostały wyposażone w oddzielne węzły sanitarne, system sygnalizacyjny dla pacjentów oraz instalację gazów medycznych. Obecnie oddział dysponuje 35 łóżkami, w tym 12 łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego. Każde stanowisko dla pacjenta jest wyposażone w nowoczesne kardiomonitory oraz panele medyczne.

Jak zaznaczył dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii dr n.med. Tomasz Szczepanik, współpraca z Grupą American Heart of Poland i rozwój kardiologii w dąbrowskim szpitalu jest bardzo istotna, również z uwagi na onkologiczną specjalizację tej placówki. Pacjenci onkologiczni wymagają bowiem szczególnej opieki pod kątem kardiologicznym.

– Programy lekowe onkologiczne wymagają nadzoru kardiologicznego dla pełnego bezpieczeństwa pacjenta. Nie wyobrażam sobie, by w tak dużym szpitalu, gdzie mamy kilkanaście oddziałów i kilkanaście poradni specjalistycznych zabrakło ośrodka kardiologicznego – mówił. – Kardiologia jest taką dziedziną, w której liczą się nawet nie godziny, lecz minuty. Dla mnie, jako lekarza najważniejsze jest, by opieka dla pacjenta była kompleksowa i najwyższej jakości. Stąd też w decyzji o wydzierżawieniu większej powierzchni i związanej z tym reorganizacji w innych częściach szpitala przyświecało mi przekonanie, że przyniesie to korzyści dla pacjenta – podkreślił.

Grupa American Heart of Poland (Grupa AHoP) zapewnia w ponad 20 ośrodkach medycznych w całym kraju kompleksową, opiekę medyczną, integrującą edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację w zakresie chorób cywilizacyjnych. Zapewnia ponad 175 tysiącom pacjentów rocznie dostęp do nowoczesnych procedur medycznych, również w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należące do Grupy podmioty realizują 50 tysięcy hospitalizacji rocznie, związanych z zabiegami wieńcowymi.

Przeczytaj teraz

Constance Care zbuduje szpital rehabilitacyjny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.09.2022

Constance Care S.A. zbuduje Europejskie Centrum Rehabilitacji (ECR) –  nowoczesny szpital rehabilitacyjny  o profilu  neurologiczno- ortopedycznym, afiliowany i stowarzyszony z Mount Sinai Hospital Group z Nowego Jorku.

Na bazie porozumienia zawartego jeszcze w 2018 roku oraz sfinalizowanych w ostatnich dniach ustaleniach techniczno-organizacyjnych z Mount Sinai Hospital Group, spółka Constance Care zbuduje w Kierszku na granicy z Konstancinem-Jeziorną  Europejskie Centrum Rehabilitacji (ECR) czyli szpital  rehabilitacyjny o profilu neurologiczno-ortopedycznym. Obiekt szpitalny będzie mieć w pierwszym etapie powierzchnię całkowitą około 7500 mkw i pomieści ponad 100 łóżek dla pacjentów.

W szpitalu znajdzie się oddział  diagnostyczny wyposażony w japońska technologię firmy Fujifilm, oddział rehabilitacyjny, w którym roboty medyczne, egzoszkielety i urządzenia diagnostyczne wspomagać będą grupę specjalistów medycznych – lekarzy, fizjoterapeutów w pracy z pacjentami z całego świata.

W wyniku następnego etapu rozbudowy ECR  powstanie obiekt, w którym znajdą się  kolejne miejsca pobytowe dla pacjentów oraz utworzony zostanie oddział do realizacji małoinwazyjnych operacji chirurgicznych.

Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych spółki oraz środków pozyskanych od partnerów zewnętrznych. Obecnie trwa dopracowywanie końcowego biznes planu oraz trwają finalne prace nad projektem budowlanym, pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę. Zarząd Constance Care S.A. doprowadził do zmiany miejscowego planu zagospodarowania, co umożliwi zbudowanie jednego z najnowocześniejszych obiektów medycznych tego typu w Europie.

Mount Sinai jest jednym z największych pracodawców w Nowym Jorku, zatrudniającym ponad 42 000 osób personelu medycznego w ośmiu kampusach szpitalnych i szkole medycznej.

Mount Sinai International, LLC (MSI) to organizacja w ramach Mount Sinai Health System, której celem jest rozwijanie misji instytucji polegającej na dostarczaniu innowacyjnej, wysokiej jakości opieki zdrowotnej na całym świecie. Współpraca międzynarodowa  rozwijana jest  poprzez długoterminowe, strategiczne partnerstwa z wybranymi jednostkami medycznymi na całym świecie.

Rehabilitacja wspierana robotycznie w Klinice Międzylesie Grupy Orpea

Poza tym, rozwijając ideę powstania ECR  jako  multidyscyplinarnego miejsca zarówno leczenia pacjentów, prowadzenia prac badawczo rozwojowych, działalności z zakresu edukacji medycznej jak i wdrażania najnowszych technologii  – Constance Care już w tym roku uruchomi działalność Centrum Kompetencji dla Innowacyjnych Technologii Medycznych, dzięki czemu rozpocznie się działanie z obszaru rozpoznawania i wprowadzania na polski rynek najlepszych światowych technologii.

Rozpoczęte zostaną procesy wdrażania i certyfikacji najnowszych wyrobów, głównie z zakresu robotyki medycznej, przygotowane i wdrożone zostaną programy szkoleniowe, a w ramach świadczonych usług będą realizowane działania promocyjne, dystrybucja i serwis na zlecenie współpracujących ze spółką producentów. Constance Care zaprosiła do współpracy grupę SkyFi ze Śląska, której kompetencje w zakresie znajomości rynku medycznego, procedur certyfikacji oraz aspektów technicznych były zdobywane przez właścicieli przez ostatnie kilkanaście lat i będą stanowiły dla Centrum Kwalifikacji solidną podstawę do dalszego rozwoju.

Constance Care S.A. prowadzi w Kierszku Centrum Rehabilitacji, które oferuje konsultacje specjalistyczne – neuropsychologiczne, neurologiczne, neurochirurgiczne i kardiologiczne, diagnostykę oraz rehabilitację neurologiczną i ortopedyczną.

Placówkę prowadzi spółka Constance Care S.A., zarejestrowana w roku 2019 i notowana na rynku New Connect GPW. Przychody spółki za I półrocze 2022 roku osiągnęły wartość 889 682,83 zł. W okresie tym zanotowano także stratę netto w wysokości 450 587,58 zł.

Głównymi akcjonariuszami spółki są: Jacek Walukiewicz, prezes zarządu (85,36 procent udziałów) oraz Agata Walukiewicz, członek zarządu (10,61 procent udziałów).

Źródło: Constance Care

Przeczytaj teraz

Szpital Gajda-Med wyremontował oddziały

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.08.2022

10 sierpnia 2022 w Szpitalu Gajda-Med w Pułtusku odbyło się oficjalnie otwarcie nowo wyremontowanego oddziału rehabilitacji oraz czterech oddziałów szpitalnych. Ich powstanie było efektem największej inwestycji w tej placówce od roku 2009.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 20 mln zł, 18 mln zł pochodziło z budżetu szpitala, a część kosztów – z budżetu powiatu pułtuskiego.

Tak zwany blok B szpitala został wyremontowany i wyposażony w zaawansowany technologicznie sprzęt. W wyniku przeprowadzonych prac szpital wzbogacił się o 144 łóżka, tym samym dysponuje obecnie ponad 300 łóżkami i stał się jednym z największych szpitali powiatowych w Polsce.

W czerwcu 2022 w szpitalu w Pułtusku zostało otwarte nowo wyremontowane skrzydło przychodni.

Łącznie inwestycje ze środków własnych w Szpitalu Powiatowym Gajda – Med w Pułtusku przekraczają 40 mln zł. Szpital uzyskał pomoc w postaci sprzętu od Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego o wartości około 11 mln zł oraz Wojewody Mazowieckiego za około 1,7 mln zł.

Zdalne USG w szpitalu Gajda-Med

Szpital Gajda-Med prowadzi 9 oddziałów, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Przeczytaj teraz

Invicta buduje Europejskie Centrum Rodziny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.08.2022

Invicta buduje w Sopocie Europejskie Centrum Rodziny, wielofunkcyjny, otwarty kompleks ochrony zdrowia. Jego celem będzie realizacja badań naukowych i projektów rozwojowych oraz opracowywanie najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych.

W Centrum będzie prowadzona działalność diagnostyczna i lecznicza: ambulatoryjna i zabiegowa, będą tam funkcjonowały kliniki i laboratoria medyczne, szpital położniczo-ginekologiczny, centrum diagnostyki jednego dnia z przychodnią i apteką oraz ośrodek rehabilitacji a także ośrodek szkoleniowy dla lekarzy, położnych i pielęgniarek.

Nowoczesne punkty enel-med i Estell w Domu Mody Klif

Miejsce ma czerpać z idei medycyny holistycznej, opierającej się na założeniu, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie na siebie wpływają, a leczenie powinno obejmować cały organizm. Dążenie to znajduje odzwierciedlenie w różnorodności funkcji kompleksu, którego celem jest również wyznaczanie nowych standardów leczenia zaburzeń płodności

Integralną częścią inwestycji jest Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, z wykwalifikowanym zespołem ekspertów, który opracowuje nowoczesne metody terapii proponowane pacjentom ECR.

Kompleks będzie się składał z pięciu budynków. Pierwszy z nich, w którym mieści się administracja, laboratoria medyczne oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe, już został oddany do użytku.

Jako kolejny powstanie budynek, w którym będą działać gabinety specjalistyczne, pracownia diagnostyki obrazowej, oddział szpitalny oraz apteka. Kolejne budynki będą pełnić rolę endokrynologiczno-metabolicznej strefy regeneracji wraz z funkcją pobytową, zapewniając zintegrowaną opiekę pacjentom w procesie diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych, w szczególności zaburzeń płodności.

Zakończenie prac budowlanych przewidywane jest jesienią 2023 roku. Pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z placówki już w pierwszym kwartale 2024 roku.

Centrum powstaje przy ulicy Polnej 64 w Sopocie, gdzie w roku 2016 spółka Invicta Nieruchomości kupiła działkę. Kosz jej zakupu wyniósł około 10 mln zł. Powierzchnia działki wynosi 11 184 mkw.

Invicta działa na rynku od ponad 20 lat, specjalizując się między innymi w kompleksowej diagnostyce i leczeniu zaburzeń płodności oraz w obszarze zdrowia kobiety (profilaktyka zdrowotna, prowadzenie ciąży, badania prenatalne). Prowadzi placówki leczenia niepłodności oraz centra zdrowia kobiety w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Wrocławiu.

InviMed Wrocław realizuje program dla pacjentów onkologicznych

Przeczytaj teraz

Centrum Zdrowia Tuchów otworzyło hospicjum

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.08.2022

Centrum Zdrowia Tuchów otworzyło nowe hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej. Placówka zlokalizowana jest przy kompleksie szpitalnym i oferuje świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

To jeden z największych ośrodków tego typu zlokalizowany w subregionie małopolskim. Pacjenci hospicjum objęcie zostali opieką pielęgniarską i medyczną przez 7 dni w tygodniu, a celem placówki jest zapewnienie im jak najlepszych warunków w ostatnim cyklu życia. Placówka gwarantuje również opiekę rehabilitanta oraz psychologa, który udziela wsparcia zarówno choremu jak i jego rodzinie.

Rehabilitacja wspierana robotycznie w Klinice Międzylesie Grupy Orpea

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi działalność leczniczą w 12 lokalizacjach. Głównym miejscem udzielenia świadczeń jest Tuchów, gdzie zlokalizowane są między innymi 4 oddziały szpitalne czyli oddział chorób wewnętrznych, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologiczny i oddział chirurgii jednego dnia.

W Dąbrowie Tarnowskiej spółka prowadzi oddział ginekologiczno – położniczy, oddział neonatologiczny oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. CZT prowadzi także kilkanaście poradni specjalistycznych oraz zespół pracowni analitycznych i diagnostycznych.

Centrum Zdrowia Tuchów jest spółką, która została utworzona w 2007 roku i od 1 lutego 2008 roku rozpoczęła udzielanie świadczeń po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tuchowie.

Przeczytaj teraz

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla szpitala w Blachowni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.07.2022

Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni otrzymał dofinansowanie od Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Fundusze zostaną przeznaczone na zakup aparatury i sprzętu szpitalnego.

Dofinansowanie wyniesie 1 131 660 zł. Dzięki niemu zostanie kupiony cyfrowy aparat bonus veren siteler RTG przyłóżkowy, 2 zestawy kardiomonitorów z centralą, 2 respiratory, 10 elektrycznych łóżek szpitalnych oraz bronchofiberoskop.

Kierownik apteki szpitala w Blachowni nagrodzony z pracę na rzecz pacjentów

Szpital im. Weigla w Blachowni działa w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali) i przyjmuje chorych w stanie zagrożenia zdrowia i życia.

Placówka prowadzi oddziały: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny oraz pediatryczny. Działa tutaj także zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska.

Na początku 2020 roku szpital otrzymał pozytywną ocenę w procesie akredytacji Ministerstwa Zdrowia, a pod koniec 2019 roku – po raz kolejny certyfikat „Szpital bez bólu”.

Szpital aktywnie włącza się od 202o roku w działania związane ze zwalczaniem pandemii Covid-19.

Placówka należy do Grupy Scanmed.

Szpital w Blachowni włącza się w walkę z Covid-19

Przeczytaj teraz

Unia Bracka buduje nową przychodnię

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2022

Fundacja Unia Bracka, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych w województwie śląskim, rozpoczyna w lipcu 2022 inwestycję dotyczącą budowy przychodni w Rudzie Śląskiej. Nowa siedziba Przychodni Brackiej Polska-Wirek powstaje przy współpracy ze spółką Helimed Diagnostic Imaging.

Nowa siedziba centrum medycznego, które mieści się przy ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14, ma być gotowa w roku 2023. Powstaje obok dotychczasowej przychodni.

W nowym budynku, na powierzchni ponad 900 mkw, powstanie nowoczesne centrum medyczno-diagnostyczne oferujące między innymi badania RTG, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Oferta diagnostyczna obejmie także badania USG, EKG, audiometryczne, spirometryczne i laboratoryjne. Znajdująca się na parterze część diagnostyczna będzie oddzielona od części, gdzie będą działały poradnie, zyska także odrębną rejestrację.

Część medyczną, która powstanie na piętrze, będą tworzyć – poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, w tym część pediatryczna, poradnie specjalistyczne (między innymi  chirurgii ogólnej i położniczo-ginekologiczna) oraz poradnia medycyny pracy, która także będzie posiadała odrębną rejestrację.

Medicover oficjalnym partnerem kampanii EU-OSHA Healthy Workplaces

Dzięki nowej siedzibie zostanie rozszerzony zakres dotychczasowych usług, między innymi o świadczenia dla dzieci. Nowe świadczenia będą zarówno finansowane przez NFZ jaki komercyjne.

Inwestycja wpisuje się w realizowaną od wielu lat misję fundacji, która dbając o bezpieczeństwo pacjentów i jakość świadczonych usług medycznych, ciągle modernizuje i unowocześnia sieć 18 Przychodni Brackich. Niedawno przeprowadzona została termomodernizacja Przychodni Brackiej Halemba oraz Przychodni Brackiej Knurów.

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej.  Z usług podstawowej opieki zdrowotnej placówek Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja obejmuje opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.

Unia Bracka modernizuje przychodnie

Przeczytaj teraz

Nowy ambulans dla szpitala w Świebodzinie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2022

Ratownictwo medyczne w Nowym Szpitalu w Świebodzinie kupiło kolejny ambulans. Najnowsza karetka marki Renault Master będzie służyła, jako ambulans P i będzie stacjonowała w Świebodzinie. Oprócz zespołu P również zespół S dysponuje nowym ambulansem.

Auto wyposażone jest w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, między innymi elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania (ASR) czy system zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania (ABS). Wsparciem w ratowaniu zdrowia i życia jest również wyposażenie medyczne pojazdu, między innymi  defibrylator, respirator, ssak oraz pompa infuzyjna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami samochód jest w kolorze żółtym; jest wyposażony w najnowszej generacji ledowe sygnały świetlne i głośne sygnały dźwiękowe. Poza mocnym 160-konnym silnikiem, karetka jest dźwiękoszczelna w stopniu pozwalającym na swobodne badanie pacjenta, nawet przy włączonych sygnałach.

Świebodzin: szpital doceniony za walkę z epidemią

W uroczystości przekazanie karetki do użytkowania wzięli udział wojewoda lubuski, Władysław Dajczak, starosta powiatu świebodzińskiego, Zbigniew Szumski oraz inni przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.

Wojewoda lubuski podkreślił znaczenie zespołów ratownictwa medycznego dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu świebodzińskiego i całego województwa lubuskiego.

Rejon powiatu świebodzińskiego obsługują 4 zespoły ratownictwa medycznego, które stacjonują w Świebodzinie, Zbąszynku i Łagowie. W 2021 roku wszystkie zespoły wzywane były do 5365 nagłych zachorowań i przypadków zagrożenia życia. Najczęściej, bo ponad 3,6 tysięcy razy wyjeżdżały zespoły ze Świebodzina.

Szpital w Świebodzinie należy do Grupy Nowy Szpital, która obejmuje także placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Przychodnia szpitala Gajda-Med w Pułtusku po modernizacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.06.2022

W Szpitalu Powiatowym Gajda-Med w Pułtusku zostało otwarte nowo wyremontowane skrzydło przychodni. W najbliższym czasie oddany zostanie do użytku nowy budynek szpitala z czterema oddziałami.

Zgodnie z umową ze Starostą Pułtuskim, spółka Gajda-Med do 2040 roku miała zainwestować z własnych środków 15 mln zł w modernizację szpitala. Koszty inwestycji już obecnie wyniosły 35 mln zł, a łączna wartość prac modernizacyjnych prowadzonych w placówce i zakupu sprzętu (łączenie ze środkami zewnętrznymi) przekroczyła 50 mln zł.

W nowo wyremontowanej przychodni przy ulicy 3 Maja 5 pacjenci mogą korzystać z konsultacji poradni specjalistycznych, między innymi neurologicznej, laryngologicznej, logopedycznej, pulmonologicznej, a także z leczenia stomatologicznego i rehabilitacji.

Pułtusk: nowa poradnia w przychodni Gajda-Med

W najbliższym czasie zostanie oddany do użytku dwupiętrowy budynek B szpitala, w którym zlokalizowane będą 4 nowe oddziały – każdy będzie miał 34 łóżka, natomiast na parterze będą się mieścić nowoczesne gabinety rehabilitacji.

Szpital Powiatowy Gajda – Med stanie się wówczas największym szpitalem powiatowym w Polsce, z bazą prawie 300 łóżek. Docelowo inwestycja ta pochłonie 20 milionów złotych.

Szpital Gajda-Med prowadzi 9 oddziałów, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało w 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda.

Przeczytaj teraz

Szpital w Olkuszu ma nową karetkę

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.06.2022

Nowy Szpital w Olkuszu otrzymał nową karetkę transportową. W symbolicznym przekazaniu kluczyków do ambulansu uczestniczyli: Premier Mateusz Morawiecki, Jacek Osuch, wiceminister sportu i turystyki oraz wojewoda małopolski, Łukasz Kmita.

Nowa karetka jest wyposażona w standardzie ambulansu typu S i będzie służyła do transportu pacjentów wymagających badań i konsultacji w innych placówkach.

Szpital w Olkuszu: dotacja na nową karetkę i windę

– Z ogromną radością biorę udział w przekazaniu tego nowoczesnego sprzętu. Cieszę się, że mogę też przekazać informacje, że ten powiat będzie korzystał na inwestycjach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, w niespotykanej do tej pory skali – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Nowy Szpital w Olkuszu prowadzi 12 oddziałów, 30 poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne, pracownię fizjoterapii.

Jest jednym z 10-ciu szpitali powiatowych zarządzanych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. Szpitale te zlokalizowane są na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Medicover Stomatologia przebadał dzieci z Ukrainy

Przeczytaj teraz

Unia Bracka modernizuje przychodnie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.05.2022

Unia Bracka, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych w województwie śląskim, modernizuje placówki. Inwestycja dotyczy między innymi przychodni Brackiej Knurów, która została właśnie wyremontowana i zmodernizowała.

Nowe pomieszczenia zyskały działające w placówce poradnie, między innymi położniczo-ginekologiczna, okulistyczna i nerfologiczna. Przychodnia przeszła także kompleksową termomodernizację.

Przychodnia Knurów, zlokalizowana przy ulicy Dworcowej 3 w Knurowie, oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, diagnostykę laboratoryjną i obrazową oraz zabiegi krioterapii.

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudy Śląskiej.

Z usług podstawowej opieki zdrowotnej zakładów Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia także na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

Zakłady Fundacji poza świadczeniem usług na rzecz klientów indywidualnych zajmują się obsługą firm. Obejmują opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.

Medicover przejmuje McFIT Polska i rozszerza sieć fitness do ponad 100 klubów

Przeczytaj teraz

Szpital w Olkuszu: dotacja na nową karetkę i windę

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.05.2022

Szpital w Olkuszu zakupi nowy ambulans typu C z wyposażeniem i wymieni windę. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki środkom pochodzącym z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Umowy potwierdzające przekazanie placówce łącznie 1 020 000 zł podpisał z zarządem Nowego Szpitala w Olkuszu wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– W ramach tarczy antykryzysowej rząd utworzył fundusz przeciwdziałania Covid-19. Środki, które rozdysponowujemy, pomagają odbudować polską gospodarkę, wspierają też szpitale, które były na pierwszej linii frontu walki z pandemią. W ten sposób doceniamy placówki, które solidarnie i w najszerszym zakresie opiekowały się chorymi na Covid-19 – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z przedstawicielami Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. dwie umowy: jedna opiewa na kwotę 520 000 zł i dotyczy wymiany szpitalnej windy, zaś druga na kwotę 500 000 zł i obejmuje zakup wraz z dostawą ambulansu typu C z wyposażeniem.

–To projekty, które przyniosą długofalowe korzyści. Fundusz przeciwdziałania Covid-19 jest przeznaczony zarówno na zakupy specjalistycznej aparatury, jak i zadania związane z instalacjami tlenowymi – dodał obecny podczas podpisywania umów wiceminister w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz poseł ziemi olkuskiej Jacek Osuch.

Prawie 2 mln zł dla szpitala

Nie jest to pierwsze wsparcie z funduszu przeciwdziałania Covid-19 dla tej jednostki. 16 marca 2022 roku wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z placówką umowę na rozbudowę instalacji tlenowej o wartości 880 000 zł. To łącznie daje dofinansowanie na poziomie 1 900 000 zł.

Nowa inwestycja to zakup sprzętu potrzebnego pacjentom.

– Ambulans sanitarny będzie w pełni wykorzystywany do ratowania życia i zdrowia pacjentów, którzy będą wymagali transportu międzyszpitalnego. Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. obecnie dysponuje trzema karetkami transportowymi. Ze względu na dużą liczbę wyjazdów transportowych konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie. Niezawodny i dostępny transport medyczny jest ważnym elementem kompleksowości świadczeń medycznych i bezpieczeństwa pacjentów, na którym nam bardzo zależy – mówi prezes zarządu Nowego Szpitala w Olkuszu Norbert Kubański.

Przyznane szpitalowi środki posłużą również do wymiany jednej z wind szpitalnych w głównym budynku szpitala.

-Winda, która zostanie wymieniona, jest eksploatowana od 30-tu lat. Nowa winda zapewni pacjentom i personelowi medycznemu niezawodną komunikację pionową wewnątrz budynku. Jest to szczególnie istotne w sytuacji epidemii, kiedy jest konieczność wydzielenia jednej windy tylko dla pacjentów z zakażeniem wirusem Covid-19, jako środka transportu do wyodrębnionych w budynku oddziałów szpitalnych z łóżkami covidowymi – mówi członek zarządu Nowego Szpitala w Olkuszu Jadwiga Pięta-Pietrzyk.

Ważna rola szpitala podczas epidemii

W szczytowym okresie pandemii Nowy Szpital w Olkuszu zabezpieczał łącznie ponad 100 łóżek dla pacjentów z Covid-19 lub podejrzeniem zakażenia, w tym 8 respiratorowych.

– Placówka spełniła ważną rolę w systemie opieki nad pacjentami „covidowymi” z regionu. Dziękuję kadrze medycznej za zaangażowanie, odpowiedzialność i determinację w walce o ich zdrowie, a niejednokrotnie również życie – podkreśla wiceminister Jacek Osuch.

Nowy Szpital w Olkuszu prowadzi 12 oddziałów, 30 poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne, pracownię fizjoterapii.

Jest jednym z 10-ciu szpitali powiatowych zarządzanych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. Szpitale te zlokalizowane są na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Medicover Stomatologia wprowadził się do Fabryki Norblina

 

Przeczytaj teraz

Modernizacja oddziału w Miedziowym Centrum Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.04.2022

Na początku kwietnia 2022 w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie otwarty został zmodernizowany oddział gastroenterologiczny oraz pracownie endoskopowe. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu KGHM Polska Miedź S.A., Fundacji KGHM Polska Miedź oraz urzędu marszałkowskiego województwa dolnośląskiego.

Nowy oddział ma 22 łóżka dla pacjentów.

Miedziowe Centrum Zdrowia prowadzi w Lubinie szpital, w którym działają także oddziały – okulistyczny, chorób wewnętrznych, onkologiczny, diabetologiczny, otolaryngologiczny, rehabilitacji kardiologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także przychodnia, pracownie diagnostyczne i zakład rehabilitacji leczniczej.

Synevo przejęło Dialab, dostawcę usług diagnostycznych we Wrocławiu

Centrum prowadzi także placówki w Legnicy, Głogowie i Chobieni.

W strukturach MCZ znajduje się też Miedziowe Centrum Medycyny Pracy oraz Miedziowe Centrum Badań Psychologicznych, które obsługują firmy na terenie Zagłębia Miedziowego.

Miedziowe Centrum Zdrowia  jest spółką akcyjną, której 100 procent udziałów należy do KGHM Polska Miedź S.A.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 4
1 2 3 4