Określono limity przyjęć na studia medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.06.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w roku akademickim 2022/2023 na kierunku lekarskim w formie jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim będzie mogło rozpocząć naukę 5332 studentów.

Przewidziano także 116 miejsc dla cudzoziemców na studiach prowadzonych po polsku, 1756 miejsc na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz 1879 miejsc na studiach prowadzonych w innym języku niż język polski.

Kierunki te poprowadzą 22 uczelnie, w tym cztery niepubliczne – Uczenia Łazarskiego z Warszawy, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie z Warszawy, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Uczelni Łazarskiego przyznano 100 miejsc na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz 5 miejsc dla cudzoziemców, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – 150 miejsc na studiach stacjonarnych po polsku oraz 100 na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie otrzymała limit 150 miejsc na studiach stacjonarnych po polsku oraz 50 w formie studiów niestacjonarnych, a Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – 200 miejsc na studiach stacjonarnych w języku polskim, 60 miejsc – na studiach niestacjonarnych w języku polskim oraz 100 miejsce na studiach prowadzonych w języku obcym.

Na kierunku lekarsko-dentystycznym będzie kształcić 10 uczelni, wszystkie to uczelnie publiczne. Limit przyznanych im miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych stacjonarnie w języku polskim to 807.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Przeczytaj teraz

Pięciu kandydatów na jedno miejsce na studia medyczne na Uczelni Łazarskiego 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.08.2021

Uczelnia Łazarskiego z Warszawy zakończyła rekrutację na kierunek lekarski. W tym roku na jedno miejsce ubiegało się pięciu kandydatów. Jest to jedna z czterech niepublicznych uczelni w Polsce, kształcąca na kierunku lekarskim. 

-Wciąż obserwujemy wzrost zainteresowania naszą ofertą. Podczas tegorocznej rekrutacji o przyjęcie na kierunek lekarski ubiegało się prawie pięć razy więcej kandydatów niż jest dostępnych miejsc. Bardzo wyraźnie widzimy tendencję wzrostową, która świadczy zarówno o ciągłym zapotrzebowaniu na kadrę medyczną, ale także o tym, że kandydaci zwracają uwagę na korzyści ze studiowania na prywatnej uczelni takie jak – indywidualizacja procesu nauczania, czteroosobowe grupy kliniczne, komfortowa i nowoczesna infrastruktura sprzyjająca najwyższej jakości kształcenia – mówi dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego dr hab. Paweł Olszewski. 

Uczelnia ta kształci przyszłych lekarzy od roku 2017.  W roku 2019 kierunek lekarski otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ocenę wyróżniającą dotyczącą opieki nad studentami i wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.  

Tegoroczny limit miejsc na studiach magisterskich prowadzonych stacjonarnie w języku polskim na kierunku lekarskim dla tej uczelni wynosi 100, tyle samo co w roku ubiegłym. 

Czytaj także: Ogłoszono limity przyjęć na studia lekarskie >>>

Niewielka liczba kształcących się tutaj studentów pozwala na przywrócenie relacji mistrz – uczeń, która w standardowym systemie kształcenia powoli zanika. Pozwala również na integrację studentów i na maksymalne wykorzystanie ich umiejętności.  

Pomimo trwającej pandemii Covid-19, kształcenie na kierunku lekarskim na Uczelni Łazarskiego zachowało ciągłość zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych (w tym kliniki), co jest niezwykle ważne dla jakości kształcenia na tym kierunku.  

Wydział szybko i sprawnie przeszedł na naukę zdalną, a zajęcia, które wymagają obecności w pracowniach i w szpitalach, zostały zorganizowane w bezpiecznej formie z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

-Cieszymy się, że zainteresowanie naszą ofertą zarówno na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Medycznym, ale także na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Ekonomii i Zarządzania, jest jeszcze większe niż w poprzednim roku.  Ponieważ dostrzegamy braki personelu medycznego postanowiliśmy od tego roku uruchomić nowy kierunek związany z ochroną zdrowia – studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Rekrutacja na tym kierunku także zbliża się już ku końcowi, zostało tylko kilka wolnych miejsc – dodaje prodziekan Wydziału Medycznego dr n. med. Michał Sutkowski. 

Na kierunku lekarskim w Polsce kształcą cztery uczelnie prywatne. Oprócz Uczelni Łazarskiego są to także: Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wyższa Szkła Techniczna w Katowicach. 

Czytaj także: Działania projakościowe powinny przełożyć się na finansowanie >>>

instagram likes kopen

Przeczytaj teraz

Więcej miejsc na studiach medycznych na prywatnej uczelni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.09.2018

Minister zdrowia zwiększył limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim na Niepublicznej Wyższej Uczelni Technicznej w Katowicach. Uczelnia będzie kształcić lekarzy od października 2018 roku. Limit wynosi 120 miejsc.

100 miejsce dotyczy jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w formie stacjonarnej w języku polskim (dla obywateli polskich i obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej) oraz 20 miejsc na studiach w formie niestacjonarnej w języku polskim (dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej).

Uczelnia wnioskowała o 170 miejsc (150 i 20). Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia przyznano jej 90 miejsc (80 i 10), obecnie limit ten został zwiększony.

Wprowadzające tę zmianę rozporządzenie ministra zdrowia z 26 września 2018 roku zwiększa także limit przyjęć na kierunek lekarski w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – o 48 miejsc.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to trzecia uczelnia niepubliczna w Polsce, która będzie kształcić lekarzy. Pozostałe dwie to: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która kształci na kierunku lekarskim od 3 lat, oraz Uczelnia Łazarskiego, która kształci lekarzy od 2016 roku.

W roku akademickim 2018/2019 limit przyjęć na studia medyczne (lekarskie i dentystyczne) wyniesie ponad 9300 miejsc.

Przeczytaj teraz