Kodeks dla branży medycznej coraz bliżej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.09.2018

Od kilku miesięcy tworzony jest kodeks postępowania, który ma ułatwić podmiotom leczniczym stosowanie regulacji zawartych w unijnym rozporządzeniu dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (RODO).  Pracodawcy Medycyny Prywatnej biorą udział w tym przedsięwzięciu.

W związku z wejściem w życie RODO placówki medyczne na terenie całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku są zobowiązane do stosowania rozporządzenia. Wiele z zawartych w rozporządzeniu regulacji to tylko wskazówki, które wymagają skonkretyzowania, stąd inicjatywa stworzenia kodeksu.

Prace nad kodeksem rozpoczęły się na początku 2018 roku. Pierwsza jego wersja została zaprezentowana podczas konferencji w marcu 2018. Od maja 2018 do września 2018 przeprowadzono szerokie konsultacje dokumentu i uwzględniono liczne uwagi. Projekt został uzupełniony o autorską część dotyczącą monitorowania jego stosowania. W prace  aktywnie włączyła się Naczelna Izba Lekarska, która przekazuje liczne uwagi do inicjatywy. Liderzy pracujący nad projektem kodeksu uczestniczą również w pracach rady ds. ochrony danych osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. W ramach Rady działają podgrupy, w tym podgrupa ds. sektora ochrony zdrowia, która wypracowała odpowiedzi na pytania związane z codzienną praktyką placówek medycznych. Odpowiedzi te zostały już zaakceptowane i zostaną dodane jako załącznik do projektowanego kodeksu.

Zespół pracujący nad projektem kodeksu spotkał się również na osobnych konsultacjach 12 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędy Ochrony Danych Osobowych i przeprowadzono pierwsze, wstępne konsultacje projektu – wyniki konsultacji zostały uwzględnione w aktualnej wersji projektu.

Pod koniec sierpnia 2018 powstała najnowsza wersja projektowanego kodeksu, która uwzględnia większość uwag zgłoszonych podczas prowadzonych prac.

Uwagi do tego projektu można przesyłać do 27 września 2018 roku. Na początku października 2018 planowane jest spotkanie przedstawicieli Komitetu sterującego, który zatwierdzi projekt kodeksu. W tym samym czasie projekt kodeksu zostanie złożony do PUODO.

Projekt kodeksu jest dostępny na stronie www.rodowzdrowiu.pl

 

 

 

Przeczytaj teraz