Nowe przepisy w sprawie komisji bioetycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.02.2023

3 lutego 2023 roku weszło w życie rozporządzenie dotyczące komisji bioetycznej. Określa ono tryb powoływania takiej komisji oraz szczegółowy sposób postępowania z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie eksperymentu medycznego.

Komisje bioetyczne działają przy okręgowych izbach lekarskich, przy uczelniach prowadzących kształcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowia, a także przy instytutach badawczych. Odwoławcza komisja bioetyczna jest powoływana w drodze zarządzenia przez ministra zdrowia.

Komisja bioetyczna rozpatruje wnioski dotyczące projektów eksperymentów medycznych. W przypadku wydania negatywnej opinii odwołanie jest przekazywane do odwoławczej komisji bioetycznej.

Rozporządzenie określa także wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji. W przypadku komisji odwoławczej stawki wynoszą – 2300 zł dla przewodniczącego, 1700 zł dla zastępcy oraz 1100 zł – dla członków komisji.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 2 lutego 2023 roku (poz. 218).

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz