Swissmed: umowy z NFZ na świadczenia ambulatoryjne i szpitalne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.07.2018

Swissmed Centrum Zdrowia zawarł umowę oraz dwa aneksy do umów z pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, które dotyczą leczenia szpitalnego oraz świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Umowa dotycząca ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii została zawarta na okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 roku. Jej wartość wynosi maksymalnie 99 013,34 zł.

Swissmed otrzymał także dwa aneksy do umowy dotyczącej leczenia szpitalnego, na mocy drugiego z nich kwota zobowiązania Funduszu wobec Swissmed od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wynosi maksymalnie 1 166 183,10 zł.

Umowy Swissmedu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego dotyczą  okulistyki.

Szpital Swissmed oferuje także świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, chirurgii ogólnej i proktologii. 4 lipca 2018 placówka wznowiła działalności oddziału położniczo-neonatologicznego.

W planach jest uruchomienie pododdziału rehabilitacji dziennej dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Szpital Swissmed mieści się w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44. Swissmed prowadził także sieć przychodni, które kilka miesięcy temu zostały kupione przez Lux Med.

Przeczytaj teraz